Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Woningcorporaties: goed jaar achter de rug, financiële risico's voor de boeg

Inleiding

Van de 418 woningcorporaties die Nederland in 2010 telde, hadden er maar 4 onvoldoende solvabiliteit. Dat oordeelt toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in het ‘Sectorbeeld realisaties woningcorporaties 2010’ en het ‘Verslag financieel toezicht woningcorporaties 2010’. Hoewel de financiële situatie van de corporaties momenteel dus niet ongunstig is, uit het CFV wel zorgen over de ontwikkeling van het vermogen van de verenigingen. Er is een grote voorraad onverkochte nieuwbouwwoningen en ook van bouwprojecten in uitvoering is een groot deel nog niet verkocht.

Beschrijving

Huurwoning steeds moeilijker te vinden

Het is voor huishoudens lastiger geworden om een sociale huurwoning te vinden, omdat het aantal vrijgekomen huurwoningen is afgenomen. Slechts 8,1 procent van de voorraad komt per jaar vrij. In de steden van de G-4 is de krapte op de huurmarkt het ernstigst. Voor 2011 zijn er een aantal ontwikkelingen te verwachten: continuering van het inflatievolgend huurbeleid en hogere huurstijging voor inkomens boven 43.000 euro. Bovendien is een extra stijging in regio’s met de hoogste WOZ-waarde mogelijk, doordat zij 25 extra punten mogen bijtellen in het nieuwe woningwaarderingsstelsel (WWS).

Gevolgen van nieuwe Europese toewijzingsregel

Daarnaast lopen corporaties risico dat zij minder geld kunnen lenen en geen recht meer hebben op staatsgarantie, als ze zich niet aan de nieuwe Europese regelgeving houden. Door de nieuwe toewijzingsregel hebben huishoudens met een inkomen vanaf 33.614 euro bruto per jaar meestal geen recht meer op een sociale huurwoning.

Conclusies

Verkoop van corporatiewoningen blijft dalen

Een mogelijkheid voor huizenzoekers is het kopen van een corporatiewoning. De verkoop van voormalige huurwoningen is echter ook gedaald. Bovendien gaven de corporaties in 40 procent van de gevallen een korting op de verkoopprijs. De meeste mutaties (sloop, verkoop, koop en bouw) vonden plaats in de 40 aandachtswijken.

Uitgaven maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid gestegen

Een andere conclusie uit de jaarrapportage is dat de uitgaven zijn gestegen voor woningverbetering, maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid. Vooral in de 40 aandachtswijken hebben corporaties geld in leefbaarheid gestoken: 267 miljoen euro, 63 procent meer dan in 2007. Dat geld was in de helft van de gevallen bestemd voor sociale activiteiten. In maatschappelijk vastgoed staken de corporaties samen 292 miljoen euro, meer dan een verdubbeling van de uitgaven in 2007. Het ging daarbij vooral om projecten voor zorg en gezondheid, gevolgd door projecten voor onderwijs en opvoeding.

Datum uitgave

25/02/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage