Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Woningmarktonderzoek Deventer 2014

Inleiding

Het is inmiddels traditie binnen de gemeente Deventer om vierjaarlijks een woningmarktonderzoek onder de bevolking te houden. Dit jaar hebben de gemeente en de woningcorporaties Rentree, Woonbedrijf ieder1 en Woonstichting De Marken de handen ineen geslagen en gezamenlijk het onderzoek opgezet. De samenwerkende partijen hebben ervoor gekozen om het onderzoek in dertien gebieden uit te voeren. De doelgroep van het onderzoek was de bevolking van 18 jaar en ouder.

Beschrijving

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen:

  • Samenstelling bevolking en woonvoorraad
  • Kopen van de eigen huurwoning
  • Geschiktheid woningvoorraad voor ouderen
  • Huisvestingsmogelijkheden voor jongeren
  • Migratie naar en van Deventer en verhuismotieven
  • Tevredenheid woonsituatie en verhuisgeneigdheid

Datum uitgave

17/11/2014

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage