Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Woonvisie: marktwerking en keuzevrijheid

Inleiding

De langverwachte woonvisie is er. De visie die minister Donner op verzoek van de Eerste Kamer schreef gaat vooral uit van meer marktwerking en keuzevrijheid. Donner behandelt 4 aspecten van de woningmarkt.

Beschrijving

Koopmarkt

De belangrijkste punten op het gebied van de koopmarkt zijn:
• Er komt geen verandering in de hypotheekrenteaftrek;
• De overdrachtsbelasting wordt tot 1 juli 2012 verlaagd van 6 naar 2 procent;
• Huurders van corporatiewoningen krijgen het recht deze tegen een redelijke prijs te kopen.

Huurmarkt

In de huurmarkt neemt het kabinet zich het volgende voor:
• Hoge inkomens in de sociale sector krijgen te maken met een huurverhoging om scheefwonen te bestrijden;
• De punten in het Woningwaarderingsstelsel van huurwoningen in schaarstegebieden mogen verhoogd worden;
• Met de nieuwe woningwet moeten de maatschappelijke en commerciële activiteiten van corporaties beter gescheiden worden.

Woningbouw

Ook wat betreft het bouwen van en aan woningen komt nieuw beleid. De belangrijkste voornemens zijn:
• De belasting op renovatie wordt verlaagd;
• Regels, procedures en bestemmingsplannen worden flexibeler gemaakt;
• De energieprestatie van woningen wordt meegenomen in de woningwaardering en een energielabel wordt verplicht voor nieuwbouwwoningen om energiebesparing te bevorderen.

Leefomgeving

Tot slot wordt de leefomgeving meegenomen in de visie. Voorbeelden hiervan zijn:
• Er komt een gemeenschappelijke agenda hedendaags burgerschap;
• De lessen van de wijkenaanpak worden verspreid naar alle wijken met achterstanden in het land en naar krimpregio’s.

Conclusies

Donner hoopt dat de woonvisie leidt tot een betere aansluiting van de woonmarkt op de huidige en toekomstige woonbehoefte in het land. Hij roept burgers, bedrijven, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid op die omslag te maken.

 

Bron: Nicis

Datum uitgave

15/07/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage