Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kooporiëntatieonderzoek Deventer 2010

Inleiding

De gemeente Deventer heeft in 2010 voor de vijfde keer deelgenomen aan het vijfjaarlijkse onderzoek naar het koopgedrag in de provincie Overijssel en delen van Drenthe en Gelderland. Per plaats worden zo koopstromen bepaald. Die gegevens worden gebruikt om te bepalen hoe winkelcentra functioneren. Ook worden bezoekmotieven en waarderingscijfers voor de centra gemeten.

Beschrijving

In de rapportage Kooporiëntatieonderzoek Deventer 2010 worden de Deventer resultaten van het koopstromenonderzoek gepresenteerd. Daarbij komen de volgende zaken aan bod:

 • koopkrachtbinding, -afvloeiing en -toevloeiing;
 • bezoekmotieven winkelcentra;
 • beoordeling winkelcentra;
 • ontwikkeling lokale oriëntatie 2005-2010;
 • de winkelcentra op een rij;
 • draagvlak Deventer winkelcentra: stijgers en dalers.

Conclusies

 • De koopkrachtbinding in de dagelijkse sector in Deventer bedraagt in 2010 95%, in de niet-dagelijkse sector 73%. Beide liggen onder het niveau van 2005, toen respectievelijk 96% en 80% werd gemeten.
 • In de niet-dagelijkse sector is de binding het hoogst bij doe-het-zelf en huishoudelijke artikelen, veruit het laagst bij woninginrichting en kleding. Voor die artikelen doet de Deventer consument dus relatief vaker zijn inkopen buiten de gemeente.
 • Met uitzondering van bloemen, planten en tuinartikelen is bij alle productgroepen de binding afgenomen. De productgroep woninginrichting laat het grootste verval zien. Ook de kledingbranche kent een duidelijk lagere binding dan in 2005.
 • Bij het doen van de dagelijkse boodschappen is voor 74% van de klanten de nabijheid/afstand tot het meest bezochte winkelgebied het bezoekmotief. Bij het winkelen is de nabijheid/afstand voor 56% van de consumenten het motief om een bepaald winkelcentrum te bezoeken.
 • Opnieuw trekt WC Flora (Colmschate) de meeste dagelijkse klanten: circa één op de vijf doet hier hoofdzakelijk zijn boodschappen. Na WC Flora zijn WC Keizerslanden en Deventer Centrum de meest favoriete locaties voor de dagelijkse boodschappen. Maar de aandelen klanten die hier hun boodschappen doen, zijn in vergelijking met 2005.
 • Bij de niet-dagelijkse aankopen is de lokale oriëntatie op het Centrum nagenoeg gelijk gebleven (45%).

Datum uitgave

06/12/2010

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage