Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Deventer iconen 2018

De Grote of Lebuinuskerk is volgens velen hét icoon van Deventer. Maar ook de prachtige skyline van Deventer wordt vaak genoemd. Dit volgt uit een inventarisatie onder de leden van het Deventer Digipanel. In november heeft de gemeente twee vragen aan het panel gesteld: wat is volgens u het icoon van Deventer en wat is een icoon van de directe omgeving waarin u woont?

 

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten worden gebruikt bij de communicatie rondom de invoering van de Omgevingswet. Zo zijn de resultaten gebruikt voor afbeeldingen in het visiedocument (pdf, 12,7 MB) ‘Omgevingsvisie Deventer’ (november 2018). In de omgevingsvisie laat de gemeente op hoofdlijnen zien hoe ze in de komende jaren denkt om te gaan met het aanpassen van de leefomgeving aan veranderende maatschappelijke vragen, zoals klimaatadaptatie of mobiliteit. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.