Actueel

Spring naar einde van Recente berichten

Bewonersonderzoek 2017

Wat vindt de Deventenaar van de voorzieningen in zijn of haar buurt? Hoe veilig vinden zij de eigen buurt? In hoeverre participeren Deventenaren en zijn zij actief als vrijwilliger dan wel lid van een sportvereniging? Hoe ziet het beeld rondom deze thema’s eruit in de diverse wijken en dorpen van de gemeente Deventer? Zijn er veel verschillen zichtbaar of juist niet? En hoe heeft het beeld van de Deventenaren zich ontwikkeld op dit gebied, gedurende de periode 2013-2017? De vakgroep Kennis en Verkenning informeert u hier graag over middels de rapportage van de 12e versie van het Bewonersonderzoek.

Trendrapport Deventer 2018

Hoe "smart" is Deventer? Wat geeft een bezoeker gemiddeld uit per dag? En hoe duurzaam is de gemeente Deventer? Op al deze vragen wordt antwoord gegeven in het nieuwe Trendrapport Deventer 2018.

Deventer veiliger, spanning op arbeidsmarkt en minder vrijwilligers

Deventer staat er gemiddeld goed voor, blijkt uit de geactualiseerde Wijkenmonitor. Ten opzichte van het vorige peiljaar (2015) is er minder diefstal, vandalisme en geweld. Deventenaren voelen zich ook veiliger. Daartegenover staat een gespannen arbeidsmarkt, met meer mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Er zijn ook minder vrijwilligers.

Woningmarktanalyse Deventer 2017

Aan de vooravond van een nieuwe woonvisie is door Kennis en Verkenning een woningmarktanalyse opgesteld. In deze analyse wordt een beeld gevormd van onder andere de demografie, woningvoorraad en de woonsituatie van groepen bewoners. Ook wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de verwachtte bevolkings- en huishoudensprognose.

Spring naar begin van Recente berichten