Actueel

Energiemonitor Deventer

De Deventer Energiemonitor bevat een groot aantal indicatoren waarmee inzicht wordt verkregen in de voortgang van de energietransitie in de gemeente Deventer.

Bevolkingsprognose Deventer 2021

De trendprognoses voor de bevolking en huishoudens in Deventer zijn geactualiseerd!

Monitor Sociaal Domein Deventer

U kunt met de monitor sociaal domein een aantal trends in het sociaal domein volgen.

Feiten en cijfers 2020

Ook Deventer ondervond dit jaar de gevolgen van het coronavirus. In deze editie brengen we daarom de cijfers en (mogelijke) gevolgen van het coronavirus in kaart.

Deventer Energiemonitor

De Deventer Energiemonitor is geactualiseerd en biedt inzicht in de energietransitie van de gemeente Deventer.

Corona dashboard Deventer

In het Corona dashboard wordt informatie gepresenteerd over diverse thema's en onderwerpen waardoor de gevolgen van de coronacrisis in kaart worden gebracht.

Bevolkingsprognose Deventer 2020

Op basis van trends uit het verleden is er weer een bevolkings- en huishoudenprognose opgesteld voor Deventer.

Oudere berichten

Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Jeugd in Beeld 2019 05 november 2019 om 09:52
Bevolkingsprognose Deventer 2019 17 juli 2019 om 07:45
Spooroverlast 06 juni 2019 om 14:53
Feiten en cijfers 2018 21 december 2018 om 10:45
Deventer iconen 2018 21 december 2018 om 08:00
Trendrapport Deventer 2018 25 mei 2018 om 14:51
Bewonersonderzoek 2017 24 mei 2018 om 15:04
Deventer veiliger, spanning op arbeidsmarkt en mind... 10 april 2018 om 14:50
Woningmarktanalyse Deventer 2017 03 april 2018 om 11:41