Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Actueel

Bevolkingsprognoses Deventer 2023

In 2023 is er weer een geactualiseerde bevolkingsprognose voor Deventer. Op basis van trends uit het verleden wordt een prognose van de bevolking en het aantal huishoudens gemaakt.

Lees meer

Monitor Sociaal Domein

U kunt met de monitor sociaal domein een aantal trends in het sociaal domein volgen.

Lees meer

Energiemonitor Deventer

In Deventer wordt gewerkt aan de energietransitie en aan de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De Deventer Energiemonitor bevat een groot aantal indicatoren waarmee inzicht w...

Lees meer

Fietsparkeeronderzoek Binnenstad

Het stimuleren van fietsgebruik staat hoog op de politieke agenda. Fietsen is gezond, het is milieuvriendelijk, en neemt weinig ruimte in op de weg en in de stad. Daarom is het nodig om inwoners te...

Lees meer

Buurtkijker Deventer

De buurtkijker is een instrument waarmee je kunt zien hoe prettig het leven is in de buurten van Deventer

Lees meer

Sportmonitor Deventer 2022

In het voorjaar van 2022 is aan inwoners van Deventer gevraagd hoe zij sporten en bewegen. Dat gaat over hoe vaak zij bewegen, welke sport ze doen, maar ook over hoe de sport georganiseerd is, op w...

Lees meer

Energiemonitor Deventer

De Deventer Energiemonitor bevat een groot aantal indicatoren waarmee inzicht wordt verkregen in de voortgang van de energietransitie in de gemeente Deventer.

Lees meer

Bevolkingsprognose Deventer 2021

De trendprognoses voor de bevolking en huishoudens in Deventer zijn geactualiseerd!

Lees meer

Feiten en cijfers 2020

Lees meer

Corona dashboard Deventer

In het Corona dashboard wordt informatie gepresenteerd over diverse thema's en onderwerpen waardoor de gevolgen van de coronacrisis in kaart worden gebracht.

Lees meer

Bevolkingsprognose Deventer 2020

Op basis van trends uit het verleden is er weer een bevolkings- en huishoudenprognose opgesteld voor Deventer.

Lees meer

Jeugd in Beeld 2019

Gemeenten hebben, samen met partners, een verantwoordelijkheid voor bijna de gehele jeugdketen. Van preventie en onderwijs tot aan gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering.

Lees meer

Bevolkingsprognose Deventer 2019

De Deventer bevolking groeit. Deze groei zet volgens de jongste berekeningen door tot 2030. De beroepsbevolking tussen 20-64 gaat krimpen en de vergrijzing neemt toe. Ook zal het aantal eenpersoons...

Lees meer

Spooroverlast

Op verzoek van de werkgroep Deventer Spoort heeft de vakgroep Kennis & Verkenning in maart 2019 een peiling uitgevoerd naar de mate van overlast die bewoners ervaren die aan het spoor wonen. De...

Lees meer

Deventer iconen 2018

De Grote of Lebuinuskerk is volgens velen hét icoon van Deventer. Maar ook de prachtige skyline van Deventer wordt vaak genoemd. Dit volgt uit een inventarisatie onder de leden van het Deventer Dig...

Lees meer

Feiten en cijfers 2018

In deze nieuwe Feiten en cijfers Deventer 2018, een uitgave van de gemeente Deventer, kunt u zich weer tegoed doen aan een veelheid aan weetjes, statistieken, overzichten en lijstjes. Hoe ontwikkel...

Lees meer

Trendrapport Deventer 2018

Lees meer

Bewonersonderzoek 2017

Lees meer

Deventer veiliger, spanning op arbeidsmarkt en minder vrijwilligers

Deventer staat er gemiddeld goed voor, blijkt uit de geactualiseerde Wijkenmonitor. Ten opzichte van het vorige peiljaar (2015) is er minder diefstal, vandalisme en geweld. Deventenaren voelen zich...

Lees meer

Woningmarktanalyse Deventer 2017

Aan de vooravond van een nieuwe woonvisie is door Kennis en Verkenning een woningmarktanalyse opgesteld. In deze analyse wordt een beeld gevormd van onder andere de demografie, woningvoorraad en de...

Lees meer