Actueel

Deventer Energiemonitor

De Deventer Energiemonitor is geactualiseerd en biedt inzicht in de energietransitie van de gemeente Deventer.

Corona dashboard Deventer

In het Corona dashboard wordt informatie gepresenteerd over diverse thema's en onderwerpen waardoor de gevolgen van de coronacrisis in kaart worden gebracht.

Monitor Sociaal Domein Deventer

U kunt met de monitor sociaal domein een aantal trends in het sociaal domein volgen.

Bevolkingsprognose Deventer 2020

Op basis van trends uit het verleden is er weer een bevolkings- en huishoudenprognose opgesteld voor Deventer.

Jeugd in Beeld 2019

Gemeenten hebben, samen met partners, een verantwoordelijkheid voor bijna de gehele jeugdketen. Van preventie en onderwijs tot aan gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering.

Bevolkingsprognose Deventer 2019

De Deventer bevolking groeit. Deze groei zet volgens de jongste berekeningen door tot 2030. De beroepsbevolking tussen 20-64 gaat krimpen en de vergrijzing neemt toe. Ook zal het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen.

Spooroverlast

Op verzoek van de werkgroep Deventer Spoort heeft de vakgroep Kennis & Verkenning in maart 2019 een peiling uitgevoerd naar de mate van overlast die bewoners ervaren die aan het spoor wonen. Dezelfde vragenlijst is ook voorgelegd aan het Digipanel. In deze rapportage is een vergelijking gemaakt tussen de uitkomsten van de Deventer Spoort-peiling en de Digipanel-peiling.

Oudere berichten

Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Feiten en cijfers 2018 21 december 2018 om 10:45
Deventer iconen 2018 21 december 2018 om 08:00
Trendrapport Deventer 2018 25 mei 2018 om 14:51
Bewonersonderzoek 2017 24 mei 2018 om 15:04
Deventer veiliger, spanning op arbeidsmarkt en mind... 10 april 2018 om 14:50
Woningmarktanalyse Deventer 2017 03 april 2018 om 11:41