Actueel

Spring naar einde van Recente berichten

Bevolkingsprognose Deventer 2019

De Deventer bevolking groeit. Deze groei zet volgens de jongste berekeningen door tot 2030. De beroepsbevolking tussen 20-64 gaat krimpen en de vergrijzing neemt toe. Ook zal het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen.

Spooroverlast

Op verzoek van de werkgroep Deventer Spoort heeft de vakgroep Kennis & Verkenning in maart 2019 een peiling uitgevoerd naar de mate van overlast die bewoners ervaren die aan het spoor wonen. Dezelfde vragenlijst is ook voorgelegd aan het Digipanel. In deze rapportage is een vergelijking gemaakt tussen de uitkomsten van de Deventer Spoort-peiling en de Digipanel-peiling.

Feiten en cijfers 2018

In deze nieuwe Feiten en cijfers Deventer 2018, een uitgave van de gemeente Deventer, kunt u zich weer tegoed doen aan een veelheid aan weetjes, statistieken, overzichten en lijstjes. Hoe ontwikkelt de Deventer bevolking zich? Hoeveel zorgarrangementen WMO zijn er in Deventer?

In dit boekje ziet u in één oogopslag wat de trends zijn. Niet alleen dit jaar, maar ook ten opzichte van voorgaande jaren. De Deventer wijken worden met elkaar vergeleken. Ook wordt de vergelijking gemaakt tussen Deventer en gemeenten met gelijke bevolkingsomvang of landelijke cijfers.

Deventer iconen 2018

De Grote of Lebuinuskerk is volgens velen hét icoon van Deventer. Maar ook de prachtige skyline van Deventer wordt vaak genoemd. Dit volgt uit een inventarisatie onder de leden van het Deventer Digipanel. In november heeft de gemeente twee vragen aan het panel gesteld: wat is volgens u het icoon van Deventer en wat is een icoon van de directe omgeving waarin u woont?

Trendrapport Deventer 2018

Hoe "smart" is Deventer? Wat geeft een bezoeker gemiddeld uit per dag? En hoe duurzaam is de gemeente Deventer? Op al deze vragen wordt antwoord gegeven in het nieuwe Trendrapport Deventer 2018.

Bewonersonderzoek 2017

Wat vindt de Deventenaar van de voorzieningen in zijn of haar buurt? Hoe veilig vinden zij de eigen buurt? In hoeverre participeren Deventenaren en zijn zij actief als vrijwilliger dan wel lid van een sportvereniging? Hoe ziet het beeld rondom deze thema’s eruit in de diverse wijken en dorpen van de gemeente Deventer? Zijn er veel verschillen zichtbaar of juist niet? En hoe heeft het beeld van de Deventenaren zich ontwikkeld op dit gebied, gedurende de periode 2013-2017? De vakgroep Kennis en Verkenning informeert u hier graag over middels de rapportage van de 12e versie van het Bewonersonderzoek.

Deventer veiliger, spanning op arbeidsmarkt en minder vrijwilligers

Deventer staat er gemiddeld goed voor, blijkt uit de geactualiseerde Wijkenmonitor. Ten opzichte van het vorige peiljaar (2015) is er minder diefstal, vandalisme en geweld. Deventenaren voelen zich ook veiliger. Daartegenover staat een gespannen arbeidsmarkt, met meer mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Er zijn ook minder vrijwilligers.

Spring naar begin van Recente berichten

Oudere berichten

Spring naar einde van Oudere berichten
Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Woningmarktanalyse Deventer 2017 03 april 2018 om 11:41
Spring naar begin van Oudere berichten