Actueel

Monitor Sociaal Domein Deventer

U kunt met de monitor sociaal domein een aantal trends in het sociaal domein volgen.

Bevolkingsprognose Deventer 2020

Op basis van trends uit het verleden is er weer een bevolkings- en huishoudenprognose opgesteld voor Deventer.

Deventer Energiemonitor

De Deventer Energiemonitor biedt inzicht in de energietransitie van de gemeente Deventer.

Jeugd in Beeld 2019

Gemeenten hebben, samen met partners, een verantwoordelijkheid voor bijna de gehele jeugdketen. Van preventie en onderwijs tot aan gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering.

Bevolkingsprognose Deventer 2019

De Deventer bevolking groeit. Deze groei zet volgens de jongste berekeningen door tot 2030. De beroepsbevolking tussen 20-64 gaat krimpen en de vergrijzing neemt toe. Ook zal het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen.

Spooroverlast

Op verzoek van de werkgroep Deventer Spoort heeft de vakgroep Kennis & Verkenning in maart 2019 een peiling uitgevoerd naar de mate van overlast die bewoners ervaren die aan het spoor wonen. Dezelfde vragenlijst is ook voorgelegd aan het Digipanel. In deze rapportage is een vergelijking gemaakt tussen de uitkomsten van de Deventer Spoort-peiling en de Digipanel-peiling.

Feiten en cijfers 2018

In deze nieuwe Feiten en cijfers Deventer 2018, een uitgave van de gemeente Deventer, kunt u zich weer tegoed doen aan een veelheid aan weetjes, statistieken, overzichten en lijstjes. Hoe ontwikkelt de Deventer bevolking zich? Hoeveel zorgarrangementen WMO zijn er in Deventer?

In dit boekje ziet u in één oogopslag wat de trends zijn. Niet alleen dit jaar, maar ook ten opzichte van voorgaande jaren. De Deventer wijken worden met elkaar vergeleken. Ook wordt de vergelijking gemaakt tussen Deventer en gemeenten met gelijke bevolkingsomvang of landelijke cijfers.

Oudere berichten

Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Deventer iconen 2018 21 december 2018 om 08:00
Trendrapport Deventer 2018 25 mei 2018 om 14:51
Bewonersonderzoek 2017 24 mei 2018 om 15:04
Deventer veiliger, spanning op arbeidsmarkt en mind... 10 april 2018 om 14:50
Woningmarktanalyse Deventer 2017 03 april 2018 om 11:41