Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Energiemonitor Deventer

In Deventer wordt gewerkt aan de energietransitie en aan de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De Deventer Energiemonitor bevat een groot aantal indicatoren waarmee inzicht wordt verkregen in de voortgang hiervan in de gemeente Deventer. In januari 2023 is de monitor geactualiseerd.

Aspecten die aan bod komen zijn onder andere:

  • Hoeveel energie wordt er in Deventer gebruikt en hoeveel daarvan kan worden toegekend aan bijvoorbeeld de industrie?
  • Wat is de haalbaarheid van de transitie naar aardgasvrije woningen? Hoe worden huizen verwarmd, wat zijn de energielabels van woningen en wat zijn de plannen voor aardgasvrije woningen?
  • Wat is de betaalbaarheid van energie voor huishoudens en waar in Deventer komt meer energiearmoede voor?
  • Wat is het gemiddelde gasgebruik van een appartement en wat is het gebruik van een vrijstaande woning?
  • Hoeveel oplaadpalen voor elektrische auto’s zijn er in Deventer?

De monitor bevat informatie over energiegebruik, hernieuwbare energie, mobiliteit en de haalbaarheid en betaalbaarheid van de transitie naar aardgasvrije woningen op basis van de meest actuele gegevens. De historie is in kaart gebracht vanaf 2011. De monitor bevat geen prognoses voor de toekomst, het gaat om de meest actuele stand van zaken. De monitor wordt jaarlijks bijgewerkt.

De Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat vormt de belangrijkste bron voor de gepresenteerde cijfers. Dit is het monitoringsportaal van de rijksoverheid dat op lokaal en regionaal niveau gegevens voor klimaat- en energiebeleid presenteert.

Kijk hier voor de vernieuwde energiemonitor.