Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bevolkingsprognoses Deventer 2024

De bevolkings- en huishoudenprognoses zijn geactualiseerd. Op basis van trends uit het verleden zijn de prognoses opgesteld. Ook is er weer een doorrekening gemaakt van de woningbouwplannen per wijk.