Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Mediamix 2009 - 0-meting

Inleiding

In het collegeprogramma 2006-2010 staat dat de inwoners van de gemeente Deventer beter betrokken moeten worden bij het publieke debat. Middels de wijkaanpak, inspraakavonden en informatieavonden betrekt de gemeente haar inwoners bij dit debat. Dit directe contact moet leiden tot meer onderling begrip en een betere samenwerking. Door het inzetten van communicatiemiddelen als internet, DeventerNu en DeventerNu TV is het de bedoeling dat grotere groepen van de Deventer bevolking worden bereikt. In dit kader is een vernieuwde mediamix ingezet. Met de inzet van de vernieuwde mediamix is tevens besloten deze te evalueren.

Beschrijving

Middels een telefonische enquête hebben ruim 350 respondenten aan het onderzoek meegewerkt. Er zijn vragen gesteld over de DeventerNu in de Deventer Post, DeventerNu TV, DTV en de gemeentelijke website. Men kon aangeven in hoeverre men bekend is met de verschillende kanalen, of men deze ook bekijkt of leest en hoe tevreden men over de verschillende mediavormen is.

Conclusies

  • De verschillende kanalen worden gewaardeerd met ten minste een 7,1;
  • Driekwart van de volwassen Deventenaren kent DeventerNu óf DeventerNu TV óf bezoekt de gemeentelijke website wel eens.

Datum uitgave

15/03/2009

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage