Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Feiten en Cijfers Deventer 2016

Inleiding

Feiten en cijfers Deventer 2016 is de tweede vernieuwde uitgave van het voormalig Statistisch Jaarboek dat de gemeente Deventer al jaren publiceert. U blijft hiermee op de hoogte van de ontwikkelingen in Deventer.

Beschrijving

Wat vindt u in Feiten en cijfers?

In Feiten en cijfers Deventer 2016 krijgt u antwoord op vragen als: hoe ontwikkelt de Deventer economie zich, hoeveel migranten komen naar Deventer en hoeveel leerlingen gaan in de eigen wijk naar school? In één oogopslag ziet u hoe trends zijn verlopen: ten opzichte van het verleden, in vergelijking tussen de Deventer wijken of met gemeenten met gelijke bevolkingsomvang.

Nieuw in deze editie

Ook dit jaar is er aandacht voor nieuwe onderwerpen. Naast de informatie die de gemeente al jaren verzamelt, is nieuw in deze editie: informatie over leegstaande winkelpanden, uitkomsten van het Deventer Digipanel, beleving van discriminatie en hoe Deventenaren uitgaan.

 Websites van derden

Omdat steeds meer gegevens online worden aangeboden vindt u in deze publicatie, meer dan voorheen, verwijzingen naar bronnen en websites van derden. Ook zij verzamelen interessante informatie over Deventer.

 Vernieuwde website

Feiten en cijfers Deventer 2016 is te downloaden op de vernieuwde website www.staatvandeventer.nl. Op dit kennisportal vindt u meer informatie over trends in Deventer. U kunt daar gemakkelijk doorklikken naar de achterliggende cijfers.

Conclusies

Reageren

Uit de vele (positieve) reacties over de vorige editie is gebleken dat de vernieuwde lay-out en gewijzigde inhoud u aanspreken. We  zijn opnieuw benieuwd wat u vindt van deze uitgave. Als u wilt reageren, stuur dan een mail naar KenV@Deventer.nl.

Ik wens u veel plezier met deze uitgave en nodig u graag uit op de Staat van Deventer voor nog meer informatie over Deventer.

Datum uitgave

21/12/2016

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Publicatie

Bijlage