Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Gemeenten kunnen adresgegevens ‘spookburgers’ opvragen bij UWV

Inleiding

Gemeenten kunnen per 1 juli 2012 adresgegevens van individuele burgers opvragen bij het UWV om de gemeentelijke administratie (GBA) aan te vullen of te corrigeren. Hiermee hebben gemeenten een extra instrument om spookburgers (burgers die niet op het opgegeven adres blijken te wonen) op te sporen. Vanaf 1 januari 2013 kunnen gemeenten de adresgegevens van alle inwoners opvragen om hun eigen administratie aan te vullen of te corrigeren. Dat besloot de ministerraad op 22 juni 2012 op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

 

Beschrijving

UWV noteert soms aanvullende adresgegevens

Bestuursorganen zoals het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) zijn sinds 1 januari 2010 verplicht om het GBA-adres te gebruiken. In sommige gevallen wordt hier om praktische redenen van afgeweken. Als uitkeringsgerechtigden om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld echtscheiding) tijdelijk op een ander adres wonen kan het UWV een extra adres als correspondentieadres noteren.  Daarnaast kent het UWV niet-ingezetenen met recht op een uitkering. Door gegevens uit de GBA te vergelijken met de adresbestanden van het UWV kan de gemeente spookburgers opsporen.

Conclusies

Spookburgers: onvindbaar voor gemeente

‘Spookburgers’ wonen niet op het adres waarop zij staan ingeschreven bij de gemeente, waardoor zij vaak onvindbaar zijn voor gemeentelijke instanties. In sommige gevallen doen deze spookburgers dat bewust, omdat zij de gemeente nog geld verschuldigd zijn voor lokale belastingen. In veel gevallen gaat het om burgers die naar het buitenland verhuizen zonder dit aan de gemeente te melden. Zij worden dan geregistreerd als ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ (VOW).

Datum uitgave

27/06/2012

Documenttype

Onderzoek