Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Organisatie

Overzicht van alle onderzoeksrapporten in dit thema
Datum uitgave Documenttype Titel
27/06/2012 Onderzoek Gemeenten kunnen adresgegevens ‘spookburgers’ opvragen bij UWV
26/09/2012 Onderzoek Gemeenten sturen brandbrief over Wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)