Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Peiling afvalscheiding Deventer

Inleiding

In de aanloop naar het vaststellen van een nieuw afval-en grondstoffenplan is onderzoeksbureau Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen met afvalscheiding en afvalinzameling onder inwoners van de gemeente Deventer.

Beschrijving

Voor het onderzoek hebben we de leden van het Deventer Digipanel gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. In de periode van 22 oktober tot 6 november 2019 kon de vragenlijst digitaal worden ingevuld. 57% van de leden heeft dit ook gedaan. Het onderzoek bevat de volgende thema’s:

  • Houding ten aanzien van afvalscheiding
  • Beoordeling van het eigen gedrag van afvalscheiding en redenen waarom afval niet wordt gescheiden
  • Hoogbouw: bereidheid om GF-afval te scheiden
  • Milieustraat: opvatting over 100 kg gratis grofvuil
  • Ontbrekende afvalvoorzieningen
  • Informatievoorziening
  • Tips en verbeterpunten

Conclusies

Deventenaar beoordeelt afvalscheidingsgedrag positief
Een ruime meerderheid van de inwoners van Deventer vindt het milieuaspect van afvalscheiding belangrijk. Als wordt gevraagd naar een rapportcijfer voor het eigen gedrag wat betreft het scheiden van afval, geeft men zichzelf een 8,2.

Best-tas is een aandachtspunt
Een op de drie inwoners geeft aan afval voor de best-tas niet of soms te scheiden. Uit de toelichtingen waarom men dat niet doet, blijkt echter dat 30% het afval zelf wegbrengt naar bijvoorbeeld kringloopwinkels. Daar wordt ook vaak opgemerkt dat de levering van de tassen te wensen over laat.

Hoogbouw: bereidheid aanwezig om groente en fruitafval te scheiden
Driekwart van de bewoners die gebruik maken van een ondergrondse verzamelcontainer, waarin zowel GF-als restafval wordt gestort, is bereid het GF-afval te scheiden en het naar een ‘groenzuil’ te brengen. 16% heeft er wel bezwaar tegen.

Ontevredenheid over 100 kg gratis grofvuil
In Deventer kan jaarlijks 100 kg grofvuil gratis worden gestort, daarboven wordt een tarief betaald. De meerderheid van de inwoners is van mening dat 100 kg te weinig is.

Datum uitgave

19/12/2019

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage