Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Afval Apart 2008

Inleiding

De gemeente Deventer heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het nog verder stimuleren van het scheiden van gft-afval, papier en glas, door meer aandacht voor educatie en communicatie. Het voorstel is om deelprojecten te organiseren, waarmee in de subsidieperiode concrete, meetbare resultaten kunnen worden geboekt. Monitoren van de resultaten is van belang voor het verder bepalen van het beleid. Ter voorbereiding van de deelprojecten heeft een telefonische peiling onder de Deventer bevolking plaatsgevonden naar het scheiden van huishoudelijk afval.

Beschrijving

Ruim 200 Deventenaren van 18 jaar en ouder zijn vragen gesteld over ondermeer gft- en restafval, oud papier, glasafval en afvalpreventie. De respons was gelijkelijk verdeeld over de drie deelgebieden ‘oude stad’ Deventer (wijken 1 t/m 4), Colmschate (wijk 5) en Diepenveen/Bathmen (wijken 6 en 7). Voor het onderzoek is deels gebruik gemaakt van vragen die bij eerdere onderzoeken naar huishoudelijk afval (2002, 2005) zijn gesteld. Waar mogelijk worden de uitkomsten van deze peiling vergeleken met de eerdere onderzoeksresultaten.

Conclusies

  • Bijna 80% van de Deventenaren scheidt of composteert het gft-afval;
  • Nog geen 5% gooit oud papier bij het restafval en een enkeling doet dit met glas;
  • Bewoners geven gemiddeld een waardering van 7,7 voor de inzameling van gft-afval door Circulus en gemiddeld een 8,0 voor de inzameling van restafval;
  • 42% van de Deventenaren kent de Deventer Schoon Familie;
  • Tweederde staat (zeer) positief tegenover het principe van eigen verantwoordelijkheid voor het verminderen van afval.

Datum uitgave

15/02/2008

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage