Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Peiling Duurzaamheidscentrum 2022

Inleiding

Begin februari heeft het duurzaamheidscentrum Deventer haar deuren geopend, op initiatief van de Deventer Energiecooƶperatie en de Ulebelt. Het duurzaamheidscentrum helpt de gemeente Deventer haar doelen op het gebied van duurzaamheid te halen. Om het bereik en effect van het duurzaamheidscentrum te meten, wordt jaarlijks een peiling uitgezet onder het Deventer DigiP@nel. 

Beschrijving

De belangrijkste resultaten:

  • Dit jaar is, net als vorig jaar, de bekendheid van het duurzaamheidscentrum toegenomen: 56% van de respondenten kent het centrum, vergeleken met 49% in 2021 en 40% in 2020. Ook is het percentage respondenten dat een bezoek gebracht heeft aan het duurzaamheidscentrum gestegen: in 2021 was dit nog 12%, terwijl dat dit jaar 25% was.
  • Het duurzaamheidscentrum wordt dit jaar beoordeeld met een 7,3. In 2021 kreeg het een 7,1 en in 2020 een 7,2. Op dit punt is dus weinig veranderd.
  • Mensen kwamen dit jaar vaker naar het duurzaamheidscentrum op zoek naar specifieke informatie of een advies. Van alle bezoekers gaf 40% aan dat zij op zoek waren naar bepaalde informatie (vergeleken met 28% in 2021). Respondenten waren ook vaker dan in 2021 op zoek naar informatie over engergiebesparende maatregelen zoals isolatie en duurzame apparatuur of geĆÆnteresseerd in een gesprek met een energieadviseur en hebben vaker dan in 2021  energiebesparende maatregelen getroffen naar aanleiding van hun bezoek.
  • De ontvangen adviezen werden door de respondenten dit jaar goed beoordeeld: 66% van de respondenten zegt dat het advies hen handvatten heeft gegeven om verdere actie te ondernemen. Het gemiddelde rapportcijfer voor de adviezen is een 7,2 Dit is hoger dan de 6,5 van vorig jaar en op hetzelfde niveau als de 7,4 in 2020.
  • Ook de verbeterpunten die resondenten suggereren zijn grotendeels hetzelfde als vorig jaar. De belangrijkste suggestie is dat de ruimte beter -uitnodigender- kan worden ingericht: overzichtelijker, met minder borden en ook minder tekst op de borden. Daarnaast zou het centrum de zichtbaarheid kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door samen te werken met scholen, de wijken in te gaan of actiever te zijn op sociale media.

Datum uitgave

22/12/2022

Documenttype

Onderzoek

Bijlage