Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

factsheet passanten Binnenstad

Inleiding

Dit factsheet laat de resultaten zien van de passantentellingen in de Binnenstad over de afeglopen jaren. De Deventer tellingen worden vergeleken met landelijk gemiddelde en andere hoofdwinkelgebieden. Tenslotte wordt het druktebeeld van de Deventer Binnenstad in kaart gepresenteerd.

Datum uitgave

13/02/2020

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage