Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Factsheet Toeristisch bezoek Deventer 2017

Inleiding

Toeristen komen vooral naar Deventer om te winkelen en voor de horeca. Echte publiekstrekkers zijn daarnaast de Deventer stadswandelingen en de evenementen.

Beschrijving

In 2017 is Deventer bezocht door 918.000 inwoners uit andere gemeenten in Nederland. Samen waren deze bezoekers goed voor 2,3 miljoen bezoeken, wat neerkomt op een gemiddelde bezoekfrequentie van 2,6 keer. Veruit de meeste bezoekers komen met de auto (68%), ongeveer een kwart komt met de trein.
Gemiddeld besteden toeristen aan Deventer € 39,40. Winkelen is de belangrijkste reden (29%) voor een toeristisch bezoek, gevolgd door een stadswandeling (16%) en een bezoek aan de horeca (13%).  De meeste (41%) toeristische bezoeken duren 2 tot 4 uur,  31% heeft een duur van 4 tot 6 uur.

Conclusies

In de periode juli tot september komen de meeste dagjesmensen naar Deventer. In deze periode vinden 2 grote evenementen plaats, namelijk Deventer op Stelten en de boekenmarkt. Vergeleken met andere steden eindigt Deventer met 3 activiteiten in de Top 5. Deventer is in trek als het gaat om stadswandelingen, evenementen en het bezoeken van een sportwedstrijd.
In 2017 is het toeristisch onderzoek aan steden volgens een nieuwe opzet in kaart gebracht. Hierdoor zijn de resultaten uit het onderzoek ‘Toeristisch bezoek aan steden 2017’ niet vergelijkbaar met voorgaande edities van het onderzoek.

Datum uitgave

03/05/2018

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage