Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Net(Anders)Werken brengt werelden van het nieuwe werken en theater bij elkaar

Inleiding

Het project Net(Anders)Werken brengt twee werelden met elkaar in contact: het theater en het nieuwe werken. In dit concept verruimt een theater haar openingstijden en zorgt zo nodig voor Wi-Fi of aanvullende horecavoorzieningen. Zo wordt het theater een plek voor multifunctioneel gebruik, met aanbod van individuele werkplekken. Kenniswerkers en/of creatieve ondernemers kiezen deze plek als tijdelijke werkplek, ontmoetingsplaats of inspiratieruimte én maken kennis met het cultuuraanbod. Theater De Regentes in Den Haag experimenteert sinds de zomer van 2010 naar tevredenheid met Net(Anders)Werken.

Beschrijving

Het theater wordt met Net(Anders)Werken een creatieve broedplaats

Het project biedt flexibele werkplekken aan zzp’ers en benut de (culturele) potentie van theaters in grotere mate dan bij enkel een aanbod van theatervoorstellingen. Theater De Regentes biedt overdag een programma aan dat een mix is van kunst en werk, en bestaat uit bijvoorbeeld voorstellingen en lezingen. Maandelijks is er ook een netwerkbijeenkomst voor flexwerkers en creatieve ondernemers. Dit aanbod komt bovenop het reguliere theaterprogramma dat hoofdzakelijk in de avond plaatsvindt. Inmiddels startten ook het Zeeheldentheater in Den Haag en schouwburg de Harmonie in Leeuwarden met dit concept. 

Net(Anders)Werken is gemakkelijk te implementeren

Theaters hebben in het algemeen (bijna) alles in huis om direct te beginnen met Net(Anders)Werken: zalen, catering, voorzieningen, naamsbekendheid, goede ligging, mensen, gastvrijheid en marketing. Theaters moeten door bezuinigingen op subsidies anders en slimmer gaan werken. Net(Anders)Werken biedt een kans om met aanwezige voorzieningen meer geld te maken zonder de kern los te laten. Vanuit deze basis kunnen initiatieven ontstaan afhankelijk van de wensen en regionale kenmerken, zoals nabijheid van Hbo-instellingen of universiteiten, etc. De benodigde investering voor Net(Anders)Werken bestaat uit verruiming van de openingstijden, logistieke aanpassingen (Wi-Fi, horeca en/of inrichting), een boekingssysteem en community software. 

Net(Anders)Werken kan meer mensen naar theater halen

De komst van kenniswerkers is een toevoeging op de exploitatie van het theater. Het basisprincipe van Net(Anders)Werken is het bieden van een individuele werkplek. Aanbod van het dagprogramma en de positieve doorwerking hiervan in theaterbezoek in de avond kunnen leiden tot stijgende opbrengsten voor het theater in de vorm van: 
•zaalverhuur en stoelverhuur; 
•stijgende kaartverkoop; 
•stijgende horecaomzet; 
Het theater als inspirerende culturele werkomgeving en de gemeente als kennisstad zijn twee andere, niet financiële, resultaten. In het geval van De Regentes blijken beide bestemmingen van werkplek en theaterbezoek elkaar te versterken.

Conclusies

Meer informatie

Neem voor meer informatie over Net(Anders)Werken contact op met Jacques Giesbertz via info@buzzychain.nl of 070-3265046. Giesbertz is oprichter van Net(Anders)Werken en Buzzychain. Theaters of andere culturele instellingen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met de heer Giesbertz voor meer informatie of een calculatie van kosten en baten. De heer Giesbertz kan hiervoor op locatie komen. Ook is een (algemene) informatiemiddag voor een gemeente en/of andere geïnteresseerden mogelijk.

Datum uitgave

09/01/2012

Publicatiegegevens

Bronnen: Digitale flyer Net(Anders)Werken, Theater de Regentes

Documenttype

Onderzoek

Bijlage