Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Parkeer- en bereikbaarheidspeiling binnenstad Deventer 2010

Inleiding

In deel 1 van dit onderzoek wordt ingegaan op het autogebruik en het parkeren van de Deventer bevolking in hun woonomgeving en bij het bezoek aan de binnenstad van Deventer. Ook wordt specifiek ingegaan op de bereikbaarheid van de binnenstad en het gebruik van de fietsenstalling. In deel 2 wordt ingegaan op de vraag hoe de bezoekers uit de regio de bereikbaarheid en het parkeren ervaren bij het winkelen in de binnenstad van Deventer.

Beschrijving

Naast bewoners van de binnenstad worden in dit onderzoek ook belanghebbende parkeerders en bewoners uit de andere woonwijken onderscheiden. De ervaringen met de bereikbaarheid en het parkeren van de Deventer bevolking wordt aangevuld met de ervaringen van het winkelend publiek uit de regio. Dit was mogelijk door aan te sluiten bij het koopstromenonderzoek Oost Nederland dat tegelijkertijd werd gehouden.

Conclusies

  • In de meeste gebieden ondervindt een groot deel van de bewoners wel eens problemen met het parkeren bij de eigen woning, maar alleen de bewoners in binnenstad – centrum geven ook een onvoldoende voor het parkeren.
  • Bij het autogebruik in de eigen wijk ondervindt een groot deel van de bewoners in de binnenstad wel eens problemen, bewoners in binnenstad geven dan voor het parkeren net een voldoende.
  • Bij het bezoek aan de binnenstad - om te winkelen of uit te gaan – beoordeelt het grootste deel de bereikbaarheid van de parkeergelegenheden overwegend als goed.
  • Een ruime meerderheid geeft aan geen parkeerproblemen te ondervinden bij het winkelen of bij het uitgaan.
  • De bereikbaarheid van de parkeergarages en de parkeerpleinen wordt overwegend als goed beoordeeld.
  • Opvallend is dat de bezoekers uit de regio zich hierin niet onderscheiden van de Deventenaren.

Datum uitgave

30/08/2010

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage