Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Peiling koopzondagen 2013

Inleiding

Op 30 oktober 2012 is door de Tweede Kamer een initiatiefwet aangenomen die het gemeenten mogelijk maakt om zelf het aantal koopzondagen te bepalen. Volgens de planning is de behandeling van de wet in de Eerste Kamer op 14 mei 2013. Naar aanleiding van de wet vindt in de komende periode in de gemeenteraad de politieke discussie over de winkeltijden in Deventer plaats. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente in samenwerking met MKB-Deventer door middel van een korte vragenlijst onder bewoners en ondernemers de behoefte aan en het gebruik van koopzondagen gepeild.

Beschrijving

Naast de meningen van de totale Deventer bevolking wordt een onderscheid in drie gebieden gemaakt: ‘stad’ Deventer, Colmschate en Deventer Buiten.

In de ondernemerspeiling wordt onderscheid gemaakt tussen de ondernemers in de Binnenstad en overig Deventer en worden de meningen van de filiaalhouders naast die van de zelfstandige ondernemers gezet.

Conclusies

 Bewonerspeiling

  • 74%van de inwoners van Deventer staat in het algemeen positief tegenover de algemene koopzondagen in Deventer, 19% staat hier negatief tegenover en 7% heeft hier geen mening over.
  • In 2012 heeft in totaal 70% van de bewoners één of meer koopzondagen in Deventer bezocht. De meest genoemde redenen hiervoor zijn “producten nodig/aankopen doen’” (49%) en het combineren van de koopzondag met evenementen (40%). De meest genoemde redenen om geen koopzondag te bezoeken is dat men hier geen behoefte aan heeft (18%) of aankopen op reguliere dagen doet (16%).
  • Voor de helft van de bezoekers was het bezoek aan een koopzondag in 2012 een extra bezoek, 42% bezocht de koopzondag in plaats van een andere dag en 7% wist dit niet meer. De meeste bezoekers brengen tijdens koopzondag een bezoek aan meerdere winkels, 48% bezoekt twee tot vier winkels.

Ondernemerspeiling

  • De peiling wijst uit dat er verschillen in opvatting zijn tussen filiaalhouders en zelfstandige ondernemers en tussen ondernemers in de Binnenstad en elders in Deventer.
  • De helft van de ondernemers staat in het algemeen positief tegenover de algemene koopzondagen in Deventer, ruim 40% staat hier negatief tegenover en 8% heeft geen mening.
  • 59% van de ondernemers is op koopzondagen geopend, te weten 32% op alle mogelijke koopzondagen en 27% niet op alle koopzondagen.
  • Meest genoemde redenen om aan koopzondagen deel te nemen zijn het inspelen op de consumentenwens (29%), bedrijfseconomische motieven (28%) en het feit dat de concurrentie het ook doet (24%). De belangrijkst redenen om niet aan koopzondagen deel te nemen zijn het feit dat de zondag een rustdag is (17%) en het uitblijven van omzet (15%).

 

 

Datum uitgave

12/07/2013

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage