Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Peiling koopzondagen 2019

Inleiding

In juli 2018 is er een raadsmededeling verschenen waarin is beschreven op welke manier de zondagopenstelling zou worden geƫvalueerd. De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is in de binnenstad gekeken naar het effect van de zondagopenstelling op vier groepen: de inwoners, de kerkgenootschappen, de werknemers en de ondernemers. Om de mening van de inwoners te peilen is gebruik gemaakt van het Digipanel

 

Beschrijving

Om te onderzoeken hoe de bewoners van de binnenstad een jaar na de invoering ervan tegenover de nieuwe openingstijden staan, is gebruik gemaakt van het Deventer Digipanel. Het panel telt 209 leden waarvan de postcode hoort bij een adres in de binnenstad. Deze panelleden hebben in mei 2019 een uitnodiging ontvangen om een beknopte vragenlijst in te vullen. Van de 209 genodigden hebben er 129 de vragenlijst ingevuld, een respons van 62%. Hieronder staan de belangrijkste resultaten van de peiling.

 

Conclusies

Meer bestedingen in binnenstad door binnenstadbewoners
Het overgrote gedeelte van de inwoners van de binnenstad maakt op zondag gebruik van de winkels (74%). Iets minder dan een derde van de inwoners geeft aan de winkels vaker dan voorheen te gebruiken door de koopzondagen. Van de personen die aangeven vaker te winkelen dan voorheen, besteedt 42% ook meer dan voorheen. Dit is gunstig voor de bestedingen in de binnenstad.

Levendige binnenstad
Positieve effecten van de koopzondagen zijn dat het gezelliger is in de stad en dat het zorgt voor een levendiger binnenstad.

Tegengeluiden
De tegengeluiden die er zijn hebben voornamelijk te maken met het parkeerbeleid.

 

Datum uitgave

12/12/2019

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage