Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Handreiking 'Leegstand te lijf'

Inleiding

Een heldere probleemanalyse, een ingerichte organisatie, ambities en een langetermijnvisie zijn nodig om leegstand aan te pakken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteerde eind maart 2011 de Handreiking ‘Leegstand te Lijf’. De VNG pleit ervoor leegstandvisie in te bedden in bestaand beleid. Een belangrijk onderdeel van de handreiking is de concept-leegstandverordening, die mogelijkheden biedt om leegstand integraal aan te pakken.

Beschrijving

Regulering en sancties
De leegstandverordening is een nieuw instrument van de leegstandwet. Gemeenten kunnen de verordening gebruiken om meldingsplicht voor leegstand in te stellen en boetes op te leggen wanneer leegstand niet gemeld wordt. De verordening biedt ook mogelijkheden voor een meer constructieve aanpak, zoals het voordragen van gebruikers voor leegstaande panden en het vaststellen van regels voor overleg met eigenaren.

Een gestructureerde en gezamenlijke aanpak
In de handreiking zijn verschillende checklisten opgesteld, die het mogelijk maken leegstand gestructureerd in kaart te brengen. Gemeenten kunnen zo in fases naar oplossingen toe werken. De VNG geeft daarbij aan dat goede samenwerking met eigenaren van panden, buurgemeenten en andere betrokkenen nodig is.

Conclusies

Leegstand neemt toe
Leegstand blijft vooral onder kantoren en in de winkelbranche sterk toenemen. Volgens een landelijk onderzoek van DTZ-Zadelhoff uit januari 2011, kan leegstand in 2011 oplopen tot 3 miljoen m2 (ten opzichte van 1,9 miljoen m2 in 2010).

Datum uitgave

03/05/2011

Documenttype

Publicatie

Bijlage