Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Ruimtelijke ordening

Overzicht van alle onderzoeksrapporten in dit thema
Datum uitgave Documenttype Titel
03/05/2011 Publicatie Handreiking 'Leegstand te lijf'
13/05/2007 Onderzoek Verplaatsingsgedrag van de Deventenaren
16/01/2012 Onderzoek Nieuw instrument plancapaciteit kantoren maakt behoefte marktpartijen inzichtelijk
21/11/2012 Onderzoek Ruilverkaveling als oplossing voor kantorenleegstand
09/01/2014 Praktijkvoorbeeld Één jaar Nu al Eenvoudig Beter, een tussenstand
28/07/2014 Onderzoek Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer – onderdeel Bereikbaarheid