Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Één jaar Nu al Eenvoudig Beter, een tussenstand

Inleiding

Op 27 november 2013 organiseerde Platform31 een werkconferentie waarin de door het jaar heen bezochte locaties en strategieën van een jaar Nu al Eenvoudig Beter (NaEB) centraal stonden. Waar wordt in het kader van de nieuwe Omgevingswet, Nu al Eenvoudig beter gewerkt? Het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeenten Lopik, Meppel en Eindhoven, Kuiper Compagnons, BügelHajema Adviseurs en AT Osborne, lieten in workshops zien hoe zij nu al eenvoudig beter werken. Onder de bezielende leiding van Bas Verbruggen (BügelHajema) werd er teruggekeken naar wat in 2013 is bereikt en naar de opgave voor 2014. Een tussenstand, want in 2014 gaat het werk door. Onder andere in de vorm van pilotprojecten ‘Sneller en Beter’. Het NaEB programmateam is op zoek naar zes tot acht uitdagende projecten om samen en werkende weg ervaringen op te doen in de aanloop naar het nieuwe omgevingsrecht.

Beschrijving

Ja, tenzij
In 2014 is het leeuwendeel van bovenstaande gemeenten en partijen betrokken geweest bij excursies in den lande. Landwerk en Platform31 organiseerden deze excursies in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om ter plekke het NaEB-gedachtegoed te kunnen tonen en toelichten. Het Hoogheemraadschap van Rijnland was hierin een vreemde eend als waterschap, maar zeker relevant wanneer de Waterwet deel uit gaat maken van de Omgevingswet. Rijnland gaat de vergunningverlening op zijn kop zetten. In plaats van het gebruikelijke ‘Nee, tenzij’, gaat Rijnland het ‘Ja, mits’-principe toepassen. Burgers en bedrijven hoeven in principe geen vergunningen meer aan te vragen als ze zich maar aan hun zorgplicht houden.

Ontregelen als regel
Jan Oosterkamp (BügelHajema) benoemde dat de Omgevingswet gaat zorgen voor minder regels en onderzoekslasten. Maar de huidige wet- en regelgeving biedt nu al mogelijkheden om op een prettige manier te ontregelen. Op basis van concrete voorbeelden met het rapport ‘Flexibele plannen stimuleren gebiedsontwikkeling’ werden op interactieve wijze middelen aangereikt die het mogelijk maken om veerkrachtige (bestemmings)plannen te maken die tegemoet komen aan de roep uit de praktijk om ruimte, flexibiliteit en rechtszekerheid.

De Legal Simulator
AT Osborne belichtte met de Legal Simulator hoe goede toepassing van het omgevingsrecht geduld, kennis en met name menselijke vaardigheden vraagt. Harm Borgers (AT Osborne): “De deelnemers hebben zich goed ingeleefd in hun rol en zo inzicht verkregen in de werking van de Omgevingswet. Conclusie is dat de wet vele nieuwe mogelijkheden biedt, maar er ook echt nog wat aan de bestuurscultuur moet veranderen.” De essentie is dat de deelnemers zich kunnen concentreren op hun keuzes en twijfels bij de toepassing van procedures, beleidsinstrumenten en juridische middelen. Doel is om begrip te krijgen voor elkaars belangen en tot overeenstemming te komen over de meeste kansrijke oplossing.

Ontslakken in Eindhoven
Eindhoven zet het mes in hun eigen beleid en ambities en stelt prioriteiten, onder de noemer ‘ontslakken’. Hiermee moeten ruimtelijke ontwikkelingen makkelijker van de grond komen, omdat er simpelweg minder normen zijn waaraan moet worden voldaan. Bregje Kerssemakers (gemeente Eindhoven) en Paul Terwisscha van Scheltinga (woonbedrijf Eindhoven) lichten toe. “Ga als gemeente eens écht kritisch door de berg van sectorale normen, regels, ambities en procedures heen die op gemeenteniveau is ontstaan en start een ontmanteling van de opeenstapeling.” Een gedeelde vraag tijdens de workshop over ontslakken in Eindhoven: waarom doen we dit eigenlijk niet allemaal allang?

Voor een bundeling van artikelen over de bezochte NaEB-locaties, zie www.platform31.nl/nual en www.landwerk.nl/nual


NaEB in 2014
Ook in 2014 zullen innovatieve NaEB projecten worden bezocht. Tijdens een excursie naar de provincie Gelderland zal de nieuwe provinciale omgevingsvisie centraal staan. Hier kunt u bij aanwezig zijn om inspiratie op te doen voor uw eigen werkpraktijk. Binnenkort is hierover meer informatie beschikbaar. Voor vragen kunt u bij Saskia Engbers (saskia.engbers@platform31.nl) terecht. Voor 15 inspirerende voorbeelden kunt u de publicatie ‘15x Nu al Eenvoudig beter’ raadplegen.

Het project Nu al Eenvoudig Beter wordt georganiseerd door de Rijksoverheid en ondersteund door de Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Meer informatie

Datum uitgave

09/01/2014

Documenttype

Praktijkvoorbeeld