Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Ruilverkaveling als oplossing voor kantorenleegstand

Inleiding

Veel kantoorpanden staan maar deels leeg. Vanwege de verplichtingen naar zittende huurders zijn deze kantoorpanden moeilijk te herontwikkelen. Jonge ontwikkelaars en architecten bedachten een plan waarbij ruilverkaveling plaatsvindt. Het ene kantoorpand krijgt dan weer volledige bezetting, het andere kan worden getransformeerd naar woningen of een andere functie.

Beschrijving

Ruilverkaveling als alternatief voor ingrijpende afwaardering

Een gevolg van gedeeltelijke leegstand van een pand is ingrijpende afwaardering (het pand levert veel minder rendement op dan het bedrag waarvoor het in de boeken staat). Ruilverkaveling kan hiervoor een aantrekkelijk alternatief zijn. Ook wanneer het pand wordt getransformeerd naar een woonfunctie die in het algemeen een lager rendement heeft dan een bedrijfsfunctie, kan het saldo positief zijn. Dat komt omdat meer of alle beschikbare meters weer kunnen worden benut voor opbrengst uit het pand.

Ruilverkavelingspecialist kan pandeigenaren bij elkaar brengen

Een ruilverkavelingspecialist kan 2 (of meerdere) pandeigenaren (beleggers) bij elkaar brengen. De ene wil zijn zakelijke huurders afstoten en zich gaan richten op de woningmarkt. De ander heeft zijn kantoorpand vernieuwd en biedt aantrekkelijke kantoorruimte met de nieuwste technologische voorzieningen. De ruilverkavelingspecialist begeleidt het proces waarbij in de eerste ruimte de bestaande kantoren worden samengevoegd, en de tweede naar woonruimte wordt getransformeerd.

Meerdere partijen kunnen bij ruilverkaveling betrokken zijn

Een variant met meerdere partijen kan ook. De vraag is dan of er een gebieds- of investeringsfonds nodig is om het project te realiseren. Dit soort arrangementen komen wel steeds vaker voor in de gebiedsontwikkeling. De rol van de gemeente is in ieder geval die van het wijzigen van bestemmingsplannen (van bedrijfs- naar woonfunctie).

Conclusies

ArchitectuurLokaal bracht de ontwikkelaars en architecten die het plan bedachten bij elkaar. Op de website van ArchitectuurLokaal vindt u meer informatie over de presentatie van het plan.

Datum uitgave

21/11/2012

Documenttype

Onderzoek