Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Parken in Deventer

Inleiding

In de Stadsvisie Deventer 'Vitale stad in evenwicht' geeft de gemeente Deventer het kader aan waarbinnen diverse programma's en projecten plaatsvinden in relatie tot het Grotestedenbeleid. Een van de programma's is: 'Openbare ruimte'. Een onderdeel van dit programma is het verhogen van de belevingsaspecten van de drie grote Deventer parken Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen. Om deze belevingsaspecten te inventariseren is in 2001 een eerste meting gedaan om de bekendheid met en het bezoek van de Deventer bevolking aan de drie parken te meten. In 2003, 2005 en 2006 zijn er drie vervolgpeilingen gehouden en inmiddels is er in 2007 een vijfde meting geweest. Voor deze meting in november 2007 is een telefonische enquĂȘte afgenomen onder 271 Deventenaren van 18 jaar en ouder.

Conclusies

Het Rijsterborgherpark

 • Het Rijsterborgherpark is bij 80 procent van de Deventenaren bekend.
 • In totaal heeft bijna een derde van de volwassen Deventenaren afgelopen jaar het park bezocht.
 • De belangrijkste reden om het park te bezoeken is, net als in de voorgaande jaren, om er te wandelen.
 • Het Rijsterborgherpark wordt door de bezoekers positief beoordeeld, het park krijgt gemiddeld een 7,5 als rapportcijfer. Ook over het onderhoud van het park zijn de meeste bezoekers tevreden.

Nieuwe Plantsoen

 • 77 procent van de Deventenaren kent het Nieuwe Plantsoen.
 • Een kwart van de volwassen Deventenaren heeft het park bezocht.
 • Ongeveer de helft van de bezoekers komt lopend naar het Nieuwe Plantsoen en ongeveer een kwart komt met de fiets.
 • Meer dan tweederde van de bezoekers heeft onder andere wandelen als reden voor bezoek aan het park opgegeven. Daarnaast is fietsen, een bezoek aan het hertenkamp en de speelvoorzieningen een veelgenoemde reden.
 • Het Nieuwe plantsoen wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,6.

Worpplantsoen

 • Het Worpplantsoen is bij 79% van de Deventenaren bekend.
 • Een kwart van de Deventer bevolking (18+) heeft het plantsoen ook bezocht.
 • Zo'n 45% komt op de fiets naar het park en een gelijk aandeel komt te voet.
 • Als rapportcijfer geeft men een 7,3 aan het park.

Datum uitgave

13/12/2007

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage