Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Peiling Cultuurparticipatie 2012

Inleiding

Als vervolg op voorgaande peilingen is in juni 2012 een vijfde peiling naar cultuurparticipatie gehouden. Opnieuw lag de nadruk op de belangrijkste professionele instellingen in de stad. In deze peiling worden deze instellingen één voor één behandeld aan de hand van bekendheid met en het al dan niet bezoeken van deze instellingen. Net als in 2010 wordt dit aangevuld met de bekendheid met en het bezoek aan de lokaal georiënteerde evenementen.

Beschrijving

 

De doelgroep van de peilingen bestond uit de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder. Waar mogelijk en relevant zijn de uitkomsten van 2012 vergeleken met voorgaande jaren.Het onderzoek geeft een beeld van het aandeel bezoekers onder de Deventer bevolking, maar het zegt niets over de daadwerkelijke bezoekersaantallen van de culturele instellingen en evenementen in Deventer.

De inhoud van dit onderzoeksverslag berust op steekproefonderzoek, waardoor de resultaten het middelpunt vormen van zogenoemde betrouwbaarheidsmarges. In werkelijkheid schommelen de gepresenteerde resultaten met betrekking tot bekendheid met het cultuuraanbod en het cultuurbezoek rond dit middelpunt.

Voor het onderzoek in 2012 zijn in totaal 279 inwoners van Deventer van 18 jaar en ouder (in deze rapportage verder aangeduid als de Deventer bevolking), verspreid over ‘oude stad’ Deventer, Colmschate, Diepenveen en Bathmen (inclusief buitengebied), ondervraagd door middel van een telefonische peiling.

Conclusies

  • In de peiling van 2012 bezocht ruim 90 procent van de Deventer bevolking één of meer van de vijftien genoemde culturele instellingen in Deventer. In 2010 lag dit aandeel een paar procent - maar niet significant - lager. Het grootste aandeel zien we bij de jongeren, de bewoners uit de oude stad Deventer en de mensen met een bovenmodaal inkomen. De 55-plussers, de bewoners uit Bathmen en Diepenveen en de bewoners met een inkomen onder modaal blijven achter bij het gemiddelde.
  • De bioscoop de Boreel telt met bijna 60% het grootste aandeel recente bezoekers gevolgd door de openbare bibliotheek met ruim 50%. Daarna volgt op de derde plaats de Deventer Schouwburg met bijna 50%. In vergelijking met de peiling van 2010 zien we dat vooral het bezoek aan de bioscoop de Boreel is gestegen, maar door de jaren heen ook het bezoek aan de tentoonstellingen in de Bergkerk.
  • Twaalf procent is zelf actief (amateur)kunstbeoefenaar op het gebied van toneel, dans muziek of zang. Van het cultureel actieve deel van de bevolking heeft 97% recentelijk een culturele instelling in Deventer bezocht. In het algemeen scoort het actieve deel op alle onderdelen hoger.

Datum uitgave

22/11/2012

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage