Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Peiling Cultuurparticipatie Deventer 2010

Inleiding

Als vervolg op peilingen in 2001, 2003 en 2005 is in het voorjaar van 2010 een vierde peiling naar cultuurparticipatie gehouden. Opnieuw lag de nadruk op de belangrijkste professionele instellingen in de stad.

Beschrijving

In deze peiling worden deze professionele instellingen in de stad één voor één behandeld aan de hand van bekendheid en het al dan niet bezoeken van de instellingen. Aansluitend wordt ingegaan op „recente bezoeken‟, in dit onderzoek de mensen die korter dan een jaar geleden voor het laatst één of meer van de culturele instellingen hebben bezocht. Niet-bezoekers zijn niet alleen mensen die nooit de betreffende instelling hebben bezocht, maar ook degenen waarvan het laatste bezoek langer dan een jaar geleden is geweest. Ook het bezoeken van andersoortige culturele activiteiten en van het cultuuraanbod buiten de gemeente Deventer komen aan bod. De doelgroep van de peilingen bestond uit de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder. In de peiling van 2010 zijn voor het eerst ook evenementen meegenomen.

Conclusies

  • De bekendste instellingen zijn de Deventer Schouwburg (96 procent), openbare bibliotheek (95 procent) en Burgerweeshuis (81 procent). De minst bekende zijn Architectuurcentrum Rondeel (25 procent) en Galeries (38 procent).
  • De Zomerkermis is met 95 procent het bekendste evenement. Qua aandeel recente bezoekers scoort de Zomerkermis het hoogst. De Islamitische feestdagen zijn het minst bekend en bezocht, samen met de Deventer Pinksterkroon.
  • 88 procent van de volwassen Deventenaren heeft in de afgelopen twaalf maanden minimaal één van de professionele culturele instellingen bezocht.
  • Dertien procent van de volwassen Deventer bevolking is zelf actief op het gebied van (amateur)kunstbeoefening. Dit is een lichte afname ten opzichte van 2005 (15 procent).
  • Tien procent van de inwoners van Deventer vindt dat er iets ontbreekt in het cultuuraanbod; in 2005 was dit nog negentien procent.
  • Bijna de helft van de Deventenaren gaat wel eens naar een schouwburg, bioscoop of museum etc. in een andere stad. Dat aandeel is lager dan in eerdere peilingen.

Datum uitgave

01/05/2010

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage