Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Peiling Cultuurparticipatie Deventer 2015

Inleiding

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de passieve en actieve cultuurdeelname van Deventenaren en de wijzigingen daarin ten opzichte van de vorige peiling in 2012. Het onderzoek is beschrijvend van aard. Passieve cultuurdeelname is onderzocht door de bekendheid en het bezoek aan culturele instellingen in Deventer en elders in kaart te brengen. Daarnaast hebben we vijf evenementen onderzocht op bekendheid en bezoek. Actieve cultuurdeelname is het zelf beoefenen van amateurkunst in de vrije tijd.

Beschrijving

Dit onderzoek geeft een beeld van het aandeel bezoekers onder de Deventer bevolking, maar het zegt niets over de daadwerkelijke bezoekersaantallen van de culturele instellingen en evenementen.

Er zijn in totaal 284 inwoners van Deventer van 18 jaar en ouder ondervraagd door middel van een telefonische peiling die eind maart/begin april 2015 heeft plaatsgevonden. Voor de voorgaande peilingen zijn ook ruim 250 respondenten ondervraagd.

Conclusies

  • De mate van cultuurparticipatie -gedefinieerd als recent bezoek aan ten minste één van de culturele instellingen in Deventer of elders- is hoog (91%) en stabiel ten opzichte van 2012.
  • De openbare bibliotheek is de bekendste culturele instelling in Deventer
  • 88% van de Deventer bevolking ten minste één van de vijftien culturele instellingen recent bezocht. Dit aandeel is in de afgelopen jaren stabiel gebleven.
  • Bijna twee derde van de inwoners brengt wel eens een cultuurbezoek aan een andere stad. Men gaat dan vooral naar de schouwburg/theater (55%) of naar een museum (49%).
  • De evenementen zijn alom bekend bij de Deventenaren. Ruim driekwart van de inwoners heeft het afgelopen jaar ten minste één van de evenementen bezocht.
  • 40% Deventenaren is amateurkunstbeoefenaar, 45% van hen volgt les.

Datum uitgave

23/06/2015

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage