Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Schooluitval op het mbo kan afnemen door intensieve begeleiding

Inleiding

Schooluitval kan sterk afnemen als mbo-leerlingen een jaar lang intensief begeleid en gecoacht worden . Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een discussiepaper. Schooluitval terugdringen is al jaren een prioriteit van de Rijksoverheid.

Beschrijving

Weinig bekend over effectiviteit afzonderlijke maatregelen tegen schooluitval

Investeringen in het terugdringen van schooluitval leidden de afgelopen jaren tot goede resultaten. Weinig is echter maar bekend over de effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen. Daarnaast blijkt dat ondanks de focus op het terugdringen van schooluitval grote groepen schoolverlaters niet bereikt worden. Dat stelden Christoph Meng en Rolf van der Velden eerder in een interview met Platform31.

Intensieve begeleiding dringt schooluitval terug

Het CPB evalueerde voor het discussiepaper een experiment waarin langdurig intensieve begeleiding werd geboden in het beroepsonderwijs. Dat leidde na een jaar tot het terugdringen van schooluitval van 17 procent naar 10 procent. In het tweede jaar nam dat aantal nog verder af. Intensieve begeleiding lijkt dus effectief.

School- en studie-uitval namen beide af

Het effect bleek het grootste onder leerlingen met een aanvankelijk grotere kans op schooluitval, zoals leerlingen die niet bij hun ouders wonen en leerlingen die niet meer onder de leerplichtwet vallen. Het experiment liet verder zien dat minder leerlingen stopten met de gekozen opleiding, maar dat ook minder leerlingen die wel stopten met hun opleiding niet helemaal stopten met school.

Conclusies

Schooluitval terugdringen kan de samenleving veel geld opleveren

Met schooluitval gaan veel kosten gepaard. De universiteit Maastricht schatte in 2003 in dat verkeerde studiekeuzes - vaak een oorzaak van schooluitval - Nederland jaarlijks 6 miljard euro kosten. Het CPB concludeert dat de netto opbrengsten van 1 jaar intensieve coaching 27 miljoen euro zijn. Na 2 jaar blijken de extra kosten van begeleiding het netto-effect echter teniet te doen.

Datum uitgave

19/12/2012

Documenttype

Onderzoek