Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Onderwijsachterstanden

Overzicht van alle onderzoeksrapporten in dit thema
Datum uitgave Documenttype Titel
15/08/2008 Onderzoek Voorkomen voortijdig schoolverlaten - Interviews met docenten (2008)
29/09/2008 Onderzoek GSB Monitor 2005-2009 - stand van zaken 2008
19/12/2012 Onderzoek Schooluitval op het mbo kan afnemen door intensieve begeleiding