Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Onderzoek leefbaarheid en veiligheid 2013

Inleiding

Om de twee jaar houdt de gemeente Deventer een burgerpeiling om zo te weten wat er leeft bij haar inwoners. Eind 2013 en begin 2014 is deze grootschalige enquĂȘte voor de tiende keer uitgevoerd. Dit rapport bevat de resultaten van de onderdelen leefbaarheid en veiligheid. Hierdoor maken we inzichtelijk hoe de inwoners van de verschillende wijken van Deventer de leefbaarheid en de veiligheid beleven.

Beschrijving

In totaal hebben 1.986 inwoners vanaf 18 jaar meegedaan aan de burgerpeiling. Er zijn 5.948 vragenlijsten verstuurd, waardoor de respons op deze peiling 33 procent is. Ook bij de vorige peiling in 2011 was de respons 33 procent. De respons is voldoende om zowel voor de gemeente als voor de wijken uitspraken te kunnen doen. Uitzondering vormt Okkenbroek, dit gebied is daarom samengevoegd met Lettele.

Dit onderzoek kent drie thema's:

  • Sociale leefomgeving
  • Fysieke leefomgeving
  • veiligheid

 

Conclusies

Enkele conclusies uit het onderzoek: 

  • Deventenaren geven de leefbaarheid in hun buurt een voldoende. Het rapportcijfer is een 7,2.  Uit de vergelijking met 2011 blijkt dat het rapportcijfer gelijk is gebleven.
  • Sociale cohesie bedraagt een 6,1 op een schaal van 0 (geen cohesie) tot en met 10 (veel cohesie).
  • Van de inwoners van Deventer is 31 procent actief geweest om de buurt te verbeteren.
  • De inwoners van Deventer geven de openbare ruimte openbare ruimte in hun buurt een 6,7. Het rapportcijfer is in vergelijking met 2011 niet gewijzigd. Fysieke verloedering heeft een waarde van 3,6 op een schaal van 0 (komt bijna nooit voor) tot en met 10 (komt vaak voor). In Colmschate-Noord zien we de meeste fysieke verloedering (4,8). De minste verloedering zien we in Lettele en Okkenbroek.
  • Deventenaren geven de veiligheid in hun buurt gemiddeld een 6,9. In vergelijking met de vorige peiling zien we hierin geen verandering.
  • Net als in 2011, voelt bijna 20 procent van de Deventenaren zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Het vaakst onveilig voelt men zich in Rivierenwijk en Bergweide (35%). In de Vijfhoek, Diepenveen en Bathmen voelt men zich het minst vaak onveilig.

Datum uitgave

12/06/2014

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage