Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Onderzoek leefbaarheid en veiligheid Voorstad

Inleiding

Dit onderzoek richt zich op de leefbaarheid, veiligheid en participatie van bewoners in een aantal aandachtsgebieden in de wijk Voorstad. Het betreffen hier achtereenvolgens de gebieden Rode Dorp / Papenblik, Burgersdijkstraat, Jacobsonstraat, Rielerweg-West / Bierstraat, Sluiswijk en Hof van Colmschate. Daarnaast is bewoners van een aantal straten rond het Gerard ter Borchplein naar hun mening over deze thema’s gevraagd.

Beschrijving

Dit onderzoek is voor het eerst per aandachtsgebied uitgevoerd in de wijk Voorstad. Eén op één vergelijking met resultaten uit eerdere jaren is daarom niet mogelijk. Wel zijn ter referentie de uitkomsten van het bewonersonderzoek over leefbaarheid en veiligheid van 2007 weergegeven voor zowel de wijk Voorstad als de hele gemeente Deventer.

Conclusies

  • Ten opzichte van de resultaten uit het onderzoek van 2007 scoren de aandachtsgebieden in dit onderzoek beter t.a.v. de kwaliteit en beleving van de leefomgeving. Er zijn echter duidelijke verschillen tussen de aandachtsgebieden onderling.
  • De gehechtheid aan de buurt onder de bewoners van de aandachtsgebieden is hoger dan het gemiddelde in de Voorstad tijdens het vorige onderzoek in 2007.
  • Van de bewoners van de aandachtsgebieden vindt gemiddeld ongeveer een derde dat de buurt het afgelopen jaar achteruitgegaan is. Bijna de helft vindt dat de buurt gelijk gebleven is, en zo’n 20 procent dat de buurt erop is vooruitgegaan. De uitkomsten van de aandachtsgebieden verschillen onderling sterk.
  • Gemiddeld zegt 31 procent van de respondenten in de aandachtsgebieden zich weleens onveilig te voelen. De resultaten verschillen echter sterk per aandachtsgebied.
  • Het aandeel dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt is ongeveer een kwart van de bewoners. Dit is duidelijk hoger dan de resultaten het onderzoek van 2007.

·         Bijna 40 procent van de respondenten doet weleens aan sport, waarvan de helft vaker dan één keer per week. Een derde van de respondenten in de aandachtsgebieden doet vrijwilligerswerk en de helft heeft nog andere vrijetijdsbestedingen of hobby’s.

·         Bewoners van Voorstad Oost is in een extra vraag bij het bewonersonderzoek gevraagd naar hun mening over de verkeerssituatie rond de fietsstraat Rielerweg-West. Hieruit blijkt dat bijna twee derde van de respondenten vindt dat de situatie verslechterd is.

Datum uitgave

28/06/2009

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage