Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Factsheet WMO Deventer - april 2018

Inleiding

Sinds het van kracht worden van de WMO 2015 worden de ontwikkelingen binnen de WMO in Deventer door de vakgroep Kennis en Verkenning gemonitord door middel van een maandelijks mangementoverzicht en een halfjaarlijkse Monitor Sociaal Domein in opdracht van de raad. Deze factsheet is bedoeld om zorgaanbieders e.a. te informeren over cijfermatige ontwikkelingen van aantallen clienten in Deventer in de afgelopen 12 maanden.

Datum uitgave

10/04/2018

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage