Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer – onderdeel Sport

Inleiding

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek worden aan de bewoners ook vragen over participatie gesteld, waaronder over sportparticipatie.

Beschrijving

Sinds 1996 wordt tweejaarlijks het Bewonersonderzoek Deventer gehouden. De basis van dit onderzoek is de vragenlijst die in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw vanuit het Grotestedenbeleid is ontwikkeld om de leefbaarheid en veiligheid in de steden te monitoren. Onderdeel van deze vragenlijst zijn vragen over verschillende vormen van participatie: sport, uitgaan, vrijwilligerswerk en andere hobby’s / vrijetijdsactiviteiten. In de bewonersonderzoeken van 2009, 2011 en 2013 waren ook vragen opgenomen over de Nationale Norm Gezond Bewegen.

Conclusies

  • De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend.
  • Onder de norm “30 minuten bewegen per week” verstaan we activiteiten als fietsen, lopen, huishoudelijke activiteiten, tuinieren etc. In 2013 ‘beweegt’ 56% van de Deventenaren 5 of meer dagen per week.
  • Van de inwoners van Deventer doet 56% op de een of andere manier aan sport (individueel, in verenigingsverband)., 36% van de inwoners is lid van een sportvereniging.

Datum uitgave

28/07/2014

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage