Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Factsheet gezondheid en welzijn Deventer 2016

Beschrijving

Informatie uit verschillende (openbare) bronnen over is samengebracht in deze factsheet . De volgende onderwerpen staan centraal:

  • Demografische kenmerken van de Deventer bevolking
  • Ervaren gezondheid en welzijn
  • Aandoeningen
  • Gebruik van zorg
  • Zorgkosten

 

Datum uitgave

22/12/2016

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage