Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

ACVZ pleit voor adviesrol lokale overheden bij gebruik discretionaire bevoegdheid minister Immigratie & Asiel

Inleiding

De maatschappelijke bijdrage van uitgeprocedeerde asielzoekers aan lokale gemeenschappen is op (nationaal) beleidsniveau vaak niet zichtbaar. Het gebruik van de discretionaire bevoegdheid van de minister van Immigratie & Asiel sluit daarom niet altijd aan op verwachtingspatronen van de samenleving. Om dat te voorkomen beveelt de Adviescommissie Vluchtelingenzaken (ACVZ) een adviesorgaan aan, waarin lokale overheden zitting hebben.

Beschrijving

Bijdragen aan lokaal maatschappelijk leven moet criterium verblijfvergunning zijn

Bijdragen aan de Nederlandse samenleving door deelname aan het maatschappelijk leven in de lokale gemeenschap is nu nog geen beoordelingscriterium voor een verblijfsvergunning. Dat zou het volgens de Adviescommissie Vluchtelingenzaken wel moeten zijn. Meer maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van de discretionaire bevoegdheid van minister Gerd Leers van Immigratie & Asiel zou het gevolg zijn.

Lokale partijen moeten in adviesorgaan vertegenwoordigd zijn

Lokale perspectieven dragen bij aan meer complete vluchtelingendossiers, op basis waarvan meer weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen. Daarom zouden in het nieuwe adviesorgaan lokale overheden en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd moeten zijn.

Meenemen adviezen zou legitimiteit en draagvlak besluiten vergroten

Het meenemen van een advies van het orgaan zou de democratische legitimiteit van besluiten van de minister vergroten. Daarmee zou maatschappelijke en politieke druk afnemen. De adviezen van het orgaan moeten ┬┤zwaarwegend┬┤ zijn, maar er moeten geen rechtsmiddelen tegen openstaan. Dat moet doorprocederen voorkomen.

Conclusies

Advies volgt op verzoek van minister Leers

Minister Leers gaf in maart 2011 aan regelmatig verzoeken van lokale bestuurders te ontvangen om vreemdelingen een verblijfsvergunning te geven, terwijl zij daar volgens nationaal beleid niet voor in aanmerking komen. Hij vroeg daarom de ACVZ om advies hoe lokale overheden een rol zouden kunnen spelen bij de totstandkoming van dergelijke beslissingen. De minister heeft het advies op 6 december 2011 in ontvangst genomen en voorziet in het voorjaar van 2012 met een reactie te komen.

Datum uitgave

14/12/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage