Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Migranten en asielzoekers

Overzicht van alle onderzoeksrapporten in dit thema
Datum uitgave Documenttype Titel
13/10/2011 Onderzoek Voorzichtig optimisme over integratie Poolse migranten in Nederland
14/12/2011 Onderzoek ACVZ pleit voor adviesrol lokale overheden bij gebruik discretionaire bevoegdheid minister Immigratie & Asiel
13/06/2013 Praktijkvoorbeeld Huisvesting arbeidsmigranten in Eindhoven: een steen in de vijver
22/09/2016 Onderzoek Statushouders in Deventer