Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Monitor Sociaal Domein Deventer najaar 2019

Inleiding

 

Met het definitief vaststellen van de Monitor Sociaal Domein op 1 juli 2015 heeft de gemeenteraad van Deventer een instrument om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo en Participatie adequaat te kunnen volgen. De eerste uitgave van de Monitor Sociaal Domein was in oktober 2015, gevolgd door halfjaarlijkse uitgaves in de jaren erna. De gemeente is bezig met de doorontwikkeling van de monitor.

 

Beschrijving

 

De blauwdruk voor de nieuwe Monitor Sociaal  Domein Deventer is op 12 juni 2019 aan de gemeenteraad van Deventer gepresenteerd. Om de raad in 2019 te kunnen voorzien van cijfers over recente ontwikkelingen binnen het sociaal domein, hebben wij ervoor gekozen om twee keer een schaduwbestand op te stellen. Het schaduwbestand bevat een aantal kernindicatoren uit de oude monitor Sociaal Domein. Het eerste schaduwbestand is in juni tegelijk met de blauwdruk voor de nieuwe monitor met de raad van de gemeente Deventer gedeeld, het Schaduwbestand 2019-II in oktober.

 

Datum uitgave

05/12/2019

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage