Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Burgerkracht in de wijk

Inleiding

De verzorgingsstaat schudt op zijn grondvesten, de participatiesamenleving is op komst. Gemeenten staan voor de opgave om drie gigantische decentralisaties werkbaar te maken: maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en werk. Sociale wijkteams zijn daarvoor anno 2013 een populair instrument. Maar zijn ze wel het wondermiddel waar iedereen naar snakt? In ‘Burgerkracht in de wijk’ brengen Nico de Boer en Jos van der Lans perspectief in de discussie. Sociale wijkteams zijn een ‘lokalisering van de verzorgingsstaat’. Ze kunnen een succes worden mits professionals en instituties zich laten leiden door de kracht van burgers en hun sociale netwerken.

Datum uitgave

10/10/2013

Publicatiegegevens

Nico de Boer, Jos van der Lans, Burgerkracht in de wijk, Platform31, 2013.

Documenttype

Publicatie