Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Sociale cohesie

Overzicht van alle onderzoeksrapporten in dit thema
Datum uitgave Documenttype Titel
02/02/2011 Onderzoek Meedoen is het motto in Deventer
15/05/2008 Onderzoek Meedoen in Deventer met Rechtop! 2008
07/03/2012 Onderzoek Geen gelijke kansen voor allochtone en autochtone jongeren
10/10/2013 Publicatie Burgerkracht in de wijk