Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Armoede in Nederland toegenomen

Inleiding

De armoede in Nederland is in 2009 gestegen. Het aantal werkende armen is gegroeid, vooral onder zelfstandigen. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport ‘Armoedesignalement 2010’.

Beschrijving

Het SCP en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven in de publicatie een beeld van de omvang, ontwikkeling en gevolgen van armoede in Nederland. Voor de meting hebben de onderzoekers het Inkomenspanelonderzoek van het CBS gebruikt. Dat is grotendeels op belastinggegevens gebaseerd.

 

Conclusies

Meer Nederlanders zitten onder ‘niet-veel-maar-toereikend’ grens
In 2009 leefde 6,2 procent van de Nederlanders in een huishouden met een besteedbaar inkomen onder de grens  van het ‘niet-veel-maar-toereikend’ criterium van het SCP. Deze maatstaf is gebaseerd op de optelsom van de minimale vereiste uitgaven voor voedsel, woning, kleding en socale particpatie. In 2008 haalde 5,5 procent van de Nederlanders die limiet niet.

CBS hanteert vast koopkrachtbedrag
Het CBS hanteert het criterium van de lage-inkomensgrens. Dit is een vast koopkrachtbedrag dat jaarlijks alleen wordt aangepast aan de inflatie. Volgens dat criterum liep in 2009 7,7 procent van de bijna 6,9 miljoen huishoudens risico op armoede. Dat is 0,2 procentpunt hoger dan in 2008.

 

Datum uitgave

02/02/2011

Publicatiegegevens

Bron:

SCP

Documenttype

Onderzoek

Bijlage