Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Welzijn

Overzicht van alle onderzoeksrapporten in dit thema
Datum uitgave Documenttype Titel
01/03/2010 Onderzoek Armoedemonitor Deventer 2009
01/01/2010 Onderzoek Bewonersonderzoek Deventer 2009 - Mantelzorg
02/02/2011 Onderzoek Armoede in Nederland toegenomen
01/06/2010 Onderzoek Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010
30/06/2011 Onderzoek Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2011
09/08/2011 Onderzoek De Deventer jeugd in beeld - najaar 2010
13/05/2007 Onderzoek Armoedemonitor Deventer 2007
08/11/2011 Onderzoek Kinderparticipatie is onvoldoende toegenomen
09/11/2011 Onderzoek Hulp aan startende ondernemers vanuit bijstand is rendabel
21/11/2011 Onderzoek Levenskwaliteit onder druk volgens SCP-publicatie ‘De sociale staat van Nederland’
24/11/2011 Onderzoek Forse inkomensdaling dreigt voor deel van huishoudens met laag inkomen
01/12/2011 Onderzoek Coördinatie vrijwilligerswerk in de zorg
13/12/2011 Onderzoek Deventer Jeugd in Beeld - voorjaar 2011
21/12/2011 Onderzoek Praktijkboek Diversiteit in het jeugdbeleid
02/01/2012 Onderzoek Onderlinge betrokkenheid burgers versterkt ontwikkeling van kinderen
05/04/2012 Onderzoek Gezinszorg moet eigen sociale omgeving meer benutten
30/05/2012 Onderzoek Gemeenten vergelijken de kwaliteit van leven met leefsituatie-index van SCP
21/11/2012 Onderzoek Professionele organisaties in maatschappelijke ondersteuning positief over relatie met gemeenten
21/11/2012 Onderzoek Website helpt gemeenten bij stelselwijziging jeugd
11/12/2012 Onderzoek Deventer Jeugd in Beeld voorjaar 2012
09/07/2013 Onderzoek Sportverenigingen in beeld bij de Wmo
24/01/2014 Onderzoek De Deventer Jeugd in Beeld voorjaar 2013
28/07/2014 Onderzoek Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer – onderdeel Participatie
28/07/2014 Onderzoek Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer – onderdeel Mantelzorg
02/12/2015 Onderzoek Monitor Sociaal Domein Deventer 2015
03/10/2016 Onderzoek Factsheet Minima (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)
27/10/2016 Onderzoek Monitor Sociaal Domein Deventer 2016
17/07/2017 Onderzoek Monitor Sociaal Domein Deventer 2017
08/05/2018 Onderzoek Factsheet Jeugdzorg in Deventer en landelijk - 2017