Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Armoedemonitor Deventer 2007

Inleiding

Sinds 1997 beschikt Deventer over een armoedemonitor. De cijfers voor de armoedemonitor zijn afkomstig uit het bewonersonderzoek, waarvan de laatste plaatsvond in maart 2007. In dit onderzoek is bewoners onder andere gevraagd naar het netto inkomen van hun huishouden en hoe ze hun inkomen beoordelen. Dit rapport beschrijft de uitkomsten.

In deze rapportage vormen drie begrippen gezamenlijk de rode draad: inkomensverdeling, inkomensoordeel en objectieve armoede. Tezamen bepalen zij de potentiƫle armoede in Deventer en de ontwikkeling daarvan sinds de nulmeting van de Armoedemonitor Deventer in 1996. De cijfers geven de Sector Sociale Voorzieningen van de gemeente inzicht in de (ontwikkeling van) potentiƫle armoede.

Datum uitgave

13/05/2007

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage