Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Armoedemonitor Deventer 2009

Inleiding

De gemeente Deventer beschikt sinds 1997 over een armoedemonitor. De gegevens voor deze monitor zijn afkomstig uit het tweejaarlijkse Bewonersonderzoek Deventer. Het bewonersonderzoek is voor het laatst gehouden in december 2009. In dit onderzoek is bewoners onder andere gevraagd naar het netto inkomen van hun huishouden en hoe ze hun inkomen beoordelen.

Beschrijving

In de armoedemonitor staan drie elementen centraal. De eerste twee zijn de inkomensverdeling van de bevolking en de aanwezigheid van potentiƫle armoede (armlastige versus niet armlastige huishoudens). Als derde wordt in beeld gebracht hoe armlastige huishoudens hun eigen inkomen beoordelen. De meting van 2009 was alweer de zevende meting van de potentiƫle armoede in Deventer. De presentatie omvat telkens drie tabellen, voorafgegaan door een beknopte toelichting op de ontwikkelingen op de centrale elementen inkomensverdeling, armlastig versus niet armlastig en oordeel over het eigen inkomen. De gegevens worden gepresenteerd voor heel Deventer en voor de verschillende wijken/deelgebieden. Daarnaast worden de centrale elementen voor heel Deventer ook belicht aan de hand van een aantal huishoudenskenmerken (samenstelling, etniciteit en leeftijd).

Conclusies

  • De gemeente Deventer telde eind 2009 10 procent armlastige huishoudens. In absolute zin betreft het 3.850 huishoudens
  • Voorstad, Keizerslanden, Rivierenwijk/Bergweide en Binnenstad/De Hoven kennen een bovengemiddeld aandeel armlastige huishoudens
  • Het aandeel armlastige huishoudens is in vergelijking met 2004 afgenomen van 13 naar 10 procent
  • Rekening houdend met hun persoonlijke omstandigheden beoordeelde in 2009 60 procent van de armlastige huishoudens het eigen inkomen als onvoldoende tot zeer slecht. Veertig procent van de armlastige huishoudens noemde het eigen inkomen voldoende tot zeer goed

Datum uitgave

01/03/2010

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage