Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Inleiding

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning rust op gemeenten de wettelijke plicht tot het jaarlijks uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek Wmo. Om aan die plicht te voldoen heeft de gemeente Deventer in 2008 en 2009 aangesloten bij de tevredenheidsonderzoeken van het SGBO. In 2010 heeft het Kennis en Verkenning van de eenheid Strategische Ontwikkeling gevraagd het onderzoek uitgevoerd.

Beschrijving

In het eerste vragenblok van dit tevredenheidsonderzoek konden cliënten hun mening kwijt over het indienen van hun laatste aanvraag. Aansluitend konden ze hun mening geven over de kwaliteit van de Wmo-medewerkers van de gemeente Deventer en de kwaliteit van de ontvangen voorziening(en). Ook zijn aan de cliënten vragen gesteld over  hun persoonsgeboden budget en de Adviesraad Wmo Deventer.

Conclusies

  • Een ruime meerderheid van 62% van de cliënten heeft de laatste aanvraag zelf ingediend. Ruim negentig procent van hen is tevreden over het indienen van de aanvraag.
  • Cliënten beoordelen de informatie over de laatst aangevraagde voorziening in ruime meerderheid als goed.
  • 26% van de cliënten was zeer tevreden over de wachttijd voor ze over het gevraagde konden beschikken, 51% tevreden en 24% (zeer) ontevreden.
  • De cliënten oordelen overwegend positief over de kwaliteit van de Wmo-medewerkers van de gemeente. Aandachtspunten zijn het omgaan met opmerkingen, vragen en klachten van de cliënt en de snelheid van beantwoording van e-mail.
  • Wmo-cliënten zijn in ruime meerderheid tevreden over de ontvangen voorziening(en). De regiotaxi valt uit de toon, net de helft van de cliënten beoordeelt de kwaliteit van deze voorziening als goed, een vergelijkbaar aandeel noemt de kwaliteit redelijk of onvoldoende.

Datum uitgave

01/06/2010

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage