Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2011

Inleiding

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning rust op gemeenten de wettelijke plicht tot het jaarlijks uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek Wmo. Om aan die plicht te voldoen heeft de gemeente Deventer in 2008 en 2009 aangesloten bij de tevredenheidsonderzoeken van het SGBO. In 2010 en 2011 heeft het team Kennis en Verkenning van de eenheid Strategische Ontwikkeling het onderzoek uitgevoerd.

Beschrijving

In het eerste vragenblok van dit tevredenheidsonderzoek konden cliënten hun mening kwijt over het indienen van hun laatste aanvraag. Aansluitend konden ze hun mening geven over de kwaliteit van de Wmo-medewerkers van de gemeente Deventer en de kwaliteit van de ontvangen voorziening(en). Ook zijn aan de cliënten vragen gesteld over  hun persoonsgeboden budget en de Adviesraad Wmo Deventer.

Conclusies

·         Een ruime meerderheid van 72% van de cliënten in het onderzoek heeft de laatste aanvraag zelf ingediend. Negentig procent van de aanvragers is tevreden over de wijze van indienen van de aanvraag.

·         Gevraagd naar de tevredenheid over de wachttijd antwoordde 20% van de cliënten zeer tevreden te zijn, 68% tevreden, 9% ontevreden en 3% zeer ontevreden. In 2010 was 76% (zeer) tevreden en 24% (zeer) ontevreden.

·         Wmo-cliënten beoordelen hun laatste aanvraagprocedure gemiddeld met een 7,4. In 2010 was de gemiddelde waardering een 7,9.

·         Cliënten beoordelen de informatie over de laatst aangevraagde voorziening in ruime meerderheid als goed, ook is de beoordeling beter dan in 2010.

·         Een ruime meerderheid van de cliënten oordeelt positief over de Wmo-medewerkers van de gemeente. Bij alle kwaliteitsaspecten is sprake van een hoger aandeel ‘goed’ antwoorden dan in 2010.

·         Wmo-cliënten drukken hun tevredenheid over de Wmo-medewerkers van de gemeente Deventer gemiddeld met een 7,3 uit, in 2010 lag dit cijfer 0,1 punt lager.

·         Over de ontvangen voorziening(en) zijn de cliënten zeer tevreden. Zij drukken hun tevredenheid gemiddeld met een 7,6 uit, 0,1 punt hoger dan afgelopen jaar.

·         De regiotaxi behaalt de laagste tevredenheidscore (61% goed), maar laat een verbetering zien in vergelijking met de 51% in het afgelopen jaar.

·         De Wmo-cliënten konden in het onderzoek met een rapportcijfer ook hun tevredenheid over de laatst aangevraagde voorziening(en) uitdrukken. Gemiddeld gaven ze hiervoor een 7,6, 0,2 punt hoger dan de 7,4 in het afgelopen jaar. De ontvangers van huishoudelijke verzorging gaven net als in 2010 gemiddeld een 7,8.

Datum uitgave

30/06/2011

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage