Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Coördinatie vrijwilligerswerk in de zorg

Inleiding

Coördinatoren vrijwilligerswerk in de zorg houden zich vooral bezig met de organisatie van vrijwilligers op operationeel niveau. Deze groep komt daardoor te weinig toe aan ondernemend vrijwilligerswerk, waaronder samenwerking in de wijk met welzijnsorganisaties, buurtinitiatieven of vrijwilligersprojecten. Dit is een van de conclusies van het rapport ‘Binden vanuit de basis’ van Vilans en MOVISIE over de coördinatie van het vrijwilligerswerk en inspraak van vrijwilligers in zorgorganisaties.

Beschrijving

Coördinatie vrijwilligerswerk steeds meer beleidsmatig

De Landelijke Beroepsvereniging Vrijwilligerswerk, AGORA, constateert dat het werk van coördinator aan het verschuiven is richting een meer beleidsmatige invulling, aangemerkt als ondernemend vrijwilligerswerk. Hierbij gaat het om het vinden en binden van diverse groepen vrijwilligers door middel van samenwerking met onder andere gemeenten, scholen en re-integratiebureaus. 19 procent van de respondenten geeft aan de wijk in te gaan om deze samenwerking te zoeken.

Kennis over veranderingen vrijwilligerswerk vraagt om samenwerking

Meer samenwerking met overheid, onderwijs en organisaties in de zorg is nodig om meer kennis te vergaren over onder andere ondernemend werken, veranderingen in vrijwilligerswerk en de overheveling van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Overige conclusies

Een aantal van de overige conclusies van het onderzoek luidt als volgt:

  • Twee derde van de coördinatoren vrijwilligerswerk blijkt tevreden over de invulling van het werk. Toch zegt de helft van deze groep meer uren nodig te hebben om de coördinatie te verbeteren.
  • Er is veel variatie in de invulling van het takenpakket van coördinatoren vrijwilligerswerk onder verschillende zorgorganisaties.
  • Vrijwilligers zijn niet altijd enthousiast over een formele vorm van inspraak. 12 procent van de instellingen heeft een vrijwilligersraad, slechts 19 procent van de respondenten ziet het als gewenst.

Conclusies

Onderzoeksrapport ‘Binden vanuit de basis’

Het onderzoeksrapport ‘Binden vanuit de basis’ is tot stand gekomen door middel van een digitale enquête en interviews met coördinatoren vrijwilligerswerk in zorgorganisaties. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en uitgevoerd door MOVISIE en Vilans. Zij werken samen in het project Zorg Beter met Vrijwilligers om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te verbeteren.

Datum uitgave

01/12/2011

Publicatiegegevens

Bron:

MOVISIE, Zorg Beter met Vrijwilligers

Documenttype

Onderzoek

Bijlage