Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

De Deventer jeugd in beeld - najaar 2010

Inleiding

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. Sinds 2009 kent de voormalige Deventer jeugdmonitor een nieuwe opzet. Deze nieuwe opzet moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een scherp kwalitatief en kwantitatief inzicht hebben in de algemene situatie van de jeugd en de omvang en aard van de jeugd(problematiek) in Deventer. Het accent van voorliggend document ligt op die aspecten van de Deventer jeugd waarin de gemeente Deventer vanuit het jeugdbeleid een actieve taak heeft.

 

 

Beschrijving

Waar in andere jeugdmonitoren het accent op de beleving van de jeugd ligt, zoomt De Deventer jeugd in Beeld in op het gebruik en bereik van voorzieningen voor de jeugd. Allereerst wordt een demografische schets gegeven, vervolgens komen de fundamentele en aanvullende voorzieningen aan bod. Het laatste hoofdstuk gaat in op de signalering van jeugdzorg en –hulpverlening.

Datum uitgave

09/08/2011

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage