Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Gemeenten vergelijken de kwaliteit van leven met leefsituatie-index van SCP

Inleiding

Gemeenten zijn enthousiast over de mogelijkheden van de SCP leefsituatie-index (SLI) om de leefsituatie te vergelijken met andere gemeenten. Dat stellen het SCP en het Verwey-Jonker Instituut in de publicatie ‘De sociale staat van de gemeente. Lokaal gebruik van de SCP Leefsituatie-Index’. Gemeenten kunnen lessen trekken uit de ervaringen van andere gemeenten met het meetinstrument.

Beschrijving

Meetinstrument vooral interessant om te vergelijken met andere gemeenten

De SCP leefsituatie-index (SLI) is vooral interessant als benchmarkinstrument. Het vergelijken van de eigen gemeente met andere Nederlandse gemeenten en het vergelijken van wijken en buurten binnen de gemeente wordt als waardevol gezien. Kanttekening daarbij is dat vergelijkingen wel op hetzelfde niveau moeten plaatsvinden. Amsterdam vergelijkt zich met de 4 grote steden en Eindhoven kijkt juist naar andere plaatsen met meer dan 100.000 inwoners. Gemeenten stellen dat het de eigen uitkomsten in een breder perspectief plaatst. Per domein of indicatorniveau wordt duidelijk waarom het goed gaat of juist minder goed. De ontwikkeling wordt nog interessanter bij herhaalde twee- of vierjaarlijkse meetmomenten.

Maatschappelijke ontwikkelingen worden samengevat in één getal

In 1974 ontwikkelde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de SLI. Dit instrument vat de levenskwaliteit van Nederlanders samen in één getal. Ontwikkelingen op 8 maatschappelijke domeinen die beïnvloedbaar zijn door overheidsbeleid worden gemeten; huisvesting, gezondheid, sociale participatie, sociaal-culturele vrijetijdsbesteding, sport, mobiliteit, bezit duurzame consumptiegoederen en vakantie. Sinds 10 jaar gebruikt ook een aantal gemeenten de SLI.

Conclusies

Wisselende ervaringen met meetinstrument

Van de 6 gemeenten die de SLI heeft gebruikt zijn Dordrecht en Purmerend al na één keer gestopt. Gemeenten zien ook nadelen. Voor sommige gemeenten blijkt het lastig uit te leggen wat de SLI precies meet en of een hoge score bepaalde problemen niet maskeert. Ook worden resultaten soms als te abstract ervaren. Daarnaast ondervindt de SLI concurrentie van andere instrumenten die de leefsituatie meten, zoals de leefbaarometer.

Datum uitgave

30/05/2012

Publicatiegegevens

Bron:

SCP

Documenttype

Onderzoek

Bijlage